2013-05-01 11:01

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud

Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse under KKR Hovedstaden igangsatte i 2012 en proces omkring definition af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Formålet er at definere, hvilke tilbud i hovedstadsregionen som grundet deres specialiseringsgrad kan vurderes som værende svært erstattelige, samt opstille fælleskommunale procedurer eller tiltag, som kan bidrage til at sikre, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles.

Processen omkring definitionen af de mest specialiserede tilbud har været inddelt i er inddelt i følgende faser:

1.fase: Kommunerne hovedstadsregionen vurderede ud fra et myndighedsperspektiv, hvilke tilbud i hovedstadsregionen, der kunne vurderes som svært erstattelige.

2. fase: Driftsherrerne i hovedstadsregionen vurderede, hvorvidt egne tilbud kan karakteriseres som værende mest specialiseret, og således svært erstattelige.

3. fase: Særligt nedsatte paneler af fagpersoner og eksperter på henholdsvis børne- og unge- samt voksenområdet vurderede resultaterne af afdækningerne i de to første faser, og udarbejde på baggrund heraf forslag til kriterier for de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.

Nedenfor kan afrapporteringer fra fase 1-3 hentes som pdf-filer:

 

—————

Tilbage


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


6162 1751