2016-12-01 10:48

Dialogmøde mellem kommuner og Synscenter Refsnæs (2016)

Torsdag den 1. december 2016 inviterede Fælleskommunalt sekretariat i KKR Hovedstaden kommuner i alle 5 regioner og Synscenter Refsnæs til dialogmøde. Dialogmødet var iværksat som led i konklusioner i hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (marts 2016). 

Synscenter Refsnæs er et landsdækkende specialtilbud for blinde og svagsynede børn, unge og voksne (0-35 år) (geografisk beliggende i Region Sjælland). Børn og unge, der opfylder kriterierne for optagelse i Synsregistret, kan gøre brug af tilbuddet. 

På mødet deltog kommunale og regionale repræsentanter fra hovedstadsregionen, Syddanmark, og Sjælland. 

På baggrund af dialogmødet blev der udarbejdet en kortfattet opsamling. Opsamling og slides fra oplæg på dialogmødet kan findes nedenfor:

 

 

 

—————

Tilbage


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


6162 1751