2014-02-25 00:00

Dialogmøde for udvalgsmedlemmer (2014)

KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse afholdte d. 25 februar et dialogmøde for udvalgsmedlemmer i hovedstadsregionens kommuner inden for det specialiserede socialområde på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet.

På mødet blev udvalgsmedlemmerne introduceret til Rammenaftalen på det specialisede socialområde og fik et indblik i udviklingstendenser og udfordringer på området i et tværkommunalt perspektiv. Endelig blev der afholdt workshops, hvor deltagerne fik anledning til at drøfte det politiske ansvar for det specialiserede socialområde og i den forbindelse, hvilken rolle KKR har og skal have i den politiske styring og opgaveløsning.

Programmet for dialogmødet kan findes her

På mødet blev der holdt følgende oplæg:

Opgaven med koordinering af det specialiserede socialområdet (herunder introduktion til rammeaftalen og processen herfor) v. formand for Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse, Vibeke Abel. Find oplægget her

Frederiksberg som case: Hvordan har vi sat retning og taget ansvar for udvikling og styring på det specialiserede socialområde? v.Formand for Socialudvalget på Frederiksberg, Pernille Høxbro. Find oplægget her

Derudover blev følgende temaer drøftet i workshops:

- Det politiske ansvar for udvikling og afvikling af tilbud på det specialiserede socialområde

- Hvordan man bruger KKR til sikring af politisk fokus på styring og effektivitet i den enkelte kommune

På baggrund af diskussioner og samtaler i de enkelte workhops er udarbejdet en skrivelse, som kan findes her

—————

Tilbage


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751