Udgivelser i 2021


Monitorering af det specialiserede socialområde 2021

KKR Hovedstaden bestilte i 2019 en sammenhængende model og analyse af udgiftsudviklingen samt forklarende faktorer på det specialiserede socialområde. Formålet med rapporten er, at give et samlet overblik over udgiftsudviklingen både samlet set og fordelt på børne- og voksenområdet, samt viden om vigtige faktorer, der påvirker udviklingen i udgifterne. Rapporten afsluttes derudover med en række anbefalinger.

Dette års rapport Monitorering 2021 er netop offentliggjort og behandles i KKR Hovedstaden d. 3. september 2021.

Rapporten er udarbejdet af Fælleskommunalt sekretariat i fællesskab med en arbejdsgruppe.


Økonomimodel

KKR Hovedstaden godkendte d. 3. februar 2021 en økonomimodel

I forbindelse med arbejdet med tilbudsviften blev der afholdt en workshop d. 18. maj 2021 for potentielle købere og sælgere af nye fælles pladser til målgruppen borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. På workshoppen blev bl.a. gennemgået nyeste data fra KKR Hovedstadens survey om de 29 kommunernes behov for pladser til målgruppen, samt driftsherrers muligheder for at udvide eksisterende tilbud.

På baggrund af workshoppen vil de potentielle driftsherrer udarbejde konkrete forslag til etablering og fagligt indhold i nye pladser til målgruppen, som KKR Hovedstaden vil behandle 15. oktober 2021.


Ballerup Benchmark 2021 (regnskabstal 2020)

Ballerup Benchmark 2020. Offentligt gældende version pr. 08-07-2021 pdf.version.pdf

Ballerup Benchmark R2020 Samlet regneark. Offentligt gældende version 08-07-2021.xlsx


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751