Udgivelser i 2021


KKR Hovedstaden godkendte d. 3. februar 2021 en økonomimodel

I forbindelse med arbejdet med tilbudsviften blev der afholdt en workshop d. 18. maj 2021 for potentielle købere og sælgere af nye fælles pladser til målgruppen borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. På workshoppen blev bl.a. gennemgået nyeste data fra KKR Hovedstadens survey om de 29 kommunernes behov for pladser til målgruppen, samt driftsherrers muligheder for at udvide eksisterende tilbud.

På baggrund af workshoppen vil de potentielle driftsherrer udarbejde konkrete forslag til etablering og fagligt indhold i nye pladser til målgruppen, som KKR Hovedstaden vil behandle 15. oktober 2021.
Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751