Udgivelser i 2020


Pr. 28-09-2020 er rapporten og regnearket opdateret grundet en fejl i beregningen for de enkelte paragraffer af benchmark "nettodriftsudgifter pr. 18-64 årige". Den samlede opgørelse af nettodriftsudgifter pr. 18-64 årige var ikke berørt af fejlen.


Monitorering af det specialiserede socialområde 2020
 
KKR Hovedstaden bestilte i 2019 en sammenhængende model og analyse af udgiftsudviklingen samt forklarende faktorer på det specialiserede socialområde. Modellen erstatter tidligere analyser af udgiftsudviklingen udarbejdet i KKR Hovedstaden. 
 
KLK har udarbejdet modellen og rapporten fra 2020. Formålet med rapporten er, at give et samlet overblik over udgiftsudviklingen både samlet set og fordelt på børne- og voksenområdet, samt viden om vigtige faktorer, der påvirker udviklingen i udgifterne.
 
Fælleskommunalt sekretariat udarbejder analysen fremover.
 
Monitorering af det specialiserede socialområde (link)

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751