Udgivelser i 2020

 
Workshop om bedre data på det specialsierede socialområde 

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning har besluttet, at der skal arbejdes videre med at forbedre data på det voksenspecialiserede område, som indberettes til Danmarks Statistik, blandt andet med henblik på at indhente data til rapporten ’Monitorering 2021’.

Kommuerne i hovedstadsregionen deltog derfor på en virtuel workshop om data d. 16. marts kl. 13-15. Der var oplæg fra Danmarks Statistik, Komponent og Høje Taastrup kommune.

Formålet med workshoppen var at give alle et bedre udgangspunkt for at validere data til Ballerup Benchmark og Danmarks statistik, samt at udveksle erfaringer. 

Ved spørgsmål eller ønske om at få tilsendt slides fra de tre oplægsholdere kontaktes Sine Hansen på szx@albertslund.dk. 

 

Monitorering af det specialiserede socialområde 2020
KKR Hovedstaden bestilte i 2019 en sammenhængende model og analyse af udgiftsudviklingen samt forklarende faktorer på det specialiserede socialområde. Modellen erstatter tidligere analyser af udgiftsudviklingen udarbejdet i KKR Hovedstaden. 
 
KLK har udarbejdet modellen og rapporten fra 2020. Formålet med rapporten er, at give et samlet overblik over udgiftsudviklingen både samlet set og fordelt på børne- og voksenområdet, samt viden om vigtige faktorer, der påvirker udviklingen i udgifterne.
 
Fælleskommunalt sekretariat udarbejder analysen fremover.
 

 

 

Ballerup Benchmark 2020 (regnskabstal 2019)

Kopi af Ballerup Benchmark R2019 Samlet regneark. Gældende version pr. 28092020.xlsx

Ballerup Benchmark 2019. Offentlig gældende version pr. 28092020.pdf

pdf af spørgeskema Ballerup Benchmark 2019 A3.pdf

Pr. 28-09-2020 er rapporten og regnearket opdateret grundet en fejl i beregningen for de enkelte paragraffer af benchmark "nettodriftsudgifter pr. 18-64 årige". Den samlede opgørelse af nettodriftsudgifter pr. 18-64 årige var ikke berørt af fejlen.


 

 

Monitorering af det specialiserede socialområde 2020
KKR Hovedstaden bestilte i 2019 en sammenhængende model og analyse af udgiftsudviklingen samt forklarende faktorer på det specialiserede socialområde. Modellen erstatter tidligere analyser af udgiftsudviklingen udarbejdet i KKR Hovedstaden. 
 
KLK har udarbejdet modellen og rapporten fra 2020. Formålet med rapporten er, at give et samlet overblik over udgiftsudviklingen både samlet set og fordelt på børne- og voksenområdet, samt viden om vigtige faktorer, der påvirker udviklingen i udgifterne.
 
Fælleskommunalt sekretariat udarbejder analysen fremover.
 

 

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751