Udgivelser i 2019

 

Fælleskommunalt sekretariat gennemfører og bistår kommunerne i hovedstadsregionen med en række udviklingsprojekter inden for styring og faglig udvikling på det specialiserede socialområde. Herunder kan du finde rapporter, analyser m.v., der er blevet afsluttet og udgivet i 2019. Desuden findes andre relevante udgivelser på det specialiserede socialområde. 
 
Ballerup Benchmark 2019, (regnskabstal 2018)
 


Afdækning af tillægsydelser på det specialiserede socialområde (voksne/børn og unge)

KKR Hovedstaden gennemførte i 2017/2018 en afdækning af anvendelse af tillægsydelser i botilbud til børn, unge og voksne på det specialiserede socialområde. Afdækningen bidrager til i hvilket omfang, der anvendes tillægsydelser i de kommunale og regionale botilbud til voksne efter Servicelovens §§ 107 og 108 og Almenboliglovens § 105, stk. 2 i hovedstadsregionen. På børneområdet afdækkes anvendelsen efter Servicelovens §§ 52, stk 3 nr. 7 og 76 stk. 3 samt Folkeskolelovens § 20, stk 2.

Afdækningen er afrapporteret i følgende dokument:

Afdækning af anvendelse af tillægsydelser 2019

 
Afdækning af tilbudvifte
Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 er, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Fokus på tilbudsviften vil dermed præge det udviklingsarbejde, der bliver sat i værk i Rammeaftale-regi over de kommende to år. Afdækningen er første skridt, der kortlægger hvilket specialiserede tilbud, der er i regionen og hvilke behov kommunerne har for specialiserede tilbud.  
 
Fokusområdet er udvalgt med afsæt i, at flere kommuner oplever, at det til tider kan være udfordrende at finde det rette tilbud til en gruppe borgere med behov for højt specialiserede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Det skal undersøges, om hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.
 
Læs afdækningen om tilbudsviften på det specialiserede socialområde i hovedstadsregione her.
 
Udgiftsudvikling
KKR Hovedstaden gennemførte i vinteren 2918/2019 en analyse af udviklingen i de samlede kommunale udgifter på det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen. Analysen tager udgangspunkt i KL's opgørelse af udviklingen i de kommunerne udgifter på det specialiserede socialområde. Tidligere år har analysen af udgifter på det specialiserede socialområde indgået i takstanalysen for hovedstadsregionen. 
 
Læs analysen af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde her.
 

Samarbejdsprojekt om netværksmøder

Mange borgere som har kontakt til både region og kommune oplever, at det kan være svært at have overblik over, hvem der gør hvad hvornår. Man kan møde mange forskellige fagpersoner og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der kan hjælpe med hvad, eller om der koordineres på tværs.
Netværksmøder er en måde at tydeliggør overfor både borgeren og de fagprofessionelle, hvilken hjælp borgeren har brug for, og hvordan hjælpen kan koordineres bedst muligt. Men hvordan holder man egentlig et netværksmøde? Og hvornår er et møde et netværksmøde? Det er spørgsmål som mange medarbejdere i både behandlingspsykiatrien og kommunale enheder oplever.
 
Til et netværksmøde deltager der altid en repræsentant fra kommunen og en repræsentant fra regionen - og selvfølgelig også borgeren selv, hvis han/hun har mulighed for det. Pårørende kan også deltage, hvis borgeren ønsker dette.
 
På et netværksmøde drøftes og koordineres borgerens forløb og indsatser og fremtidige indsatser planlægges. Netværksmødet er derfor et centralt arbejdsredskab der skal sikre, at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige indsats på tværs af sektorer.
 
I projektet "Fra dobbeltarbejde til enkelthed for borgere med psykisk sygdom" har otte Vestegnskommuner og psykiatrisk center Glostrup arbejdet sammen om, hvordan region og kommune i fællesskab kan sikre, at flere borgere oplever en sammenhængende indsats på tværs. Gennem samarbejdet er der udarbejdet to korte film, som forklarer, hvad et netværksmøde er og hvordan man holder et netværksmøde. 
 
Se filmene her:
 
 
For mere information kontakt:
Projektleder
Katrine Skræppenborg Frydendal
Tlf. nr.: 3864 0019
E-mail: katrine.frydendal@regionh.dk 
 
Sektorchef i Brøndby Kommune
Tine Larting
Tlf. nr.: 4328 2828
E-mail: tla@brondby.dk 
 

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751