Udgivelser i 2019

 

Fælleskommunalt sekretariat gennemfører og bistår kommunerne i hovedstadsregionen med en række udviklingsprojekter inden for styring og faglig udvikling på det specialiserede socialområde. Herunder kan du finde rapporter, analyser m.v., der er blevet afsluttet og udgivet i 2019. Desuden findes andre relevante udgivelser på det specialiserede socialområde. 
 

Samarbejdsprojekt om netværksmøder

Mange borgere som har kontakt til både region og kommune oplever, at det kan være svært at have overblik over, hvem der gør hvad hvornår. Man kan møde mange forskellige fagpersoner og det er ikke altid let at gennemskue, hvem der kan hjælpe med hvad, eller om der koordineres på tværs.
Netværksmøder er en måde at tydeliggør overfor både borgeren og de fagprofessionelle, hvilken hjælp borgeren har brug for, og hvordan hjælpen kan koordineres bedst muligt. Men hvordan holder man egentlig et netværksmøde? Og hvornår er et møde et netværksmøde? Det er spørgsmål som mange medarbejdere i både behandlingspsykiatrien og kommunale enheder oplever.
 
Til et netværksmøde deltager der altid en repræsentant fra kommunen og en repræsentant fra regionen - og selvfølgelig også borgeren selv, hvis han/hun har mulighed for det. Pårørende kan også deltage, hvis borgeren ønsker dette.
 
På et netværksmøde drøftes og koordineres borgerens forløb og indsatser og fremtidige indsatser planlægges. Netværksmødet er derfor et centralt arbejdsredskab der skal sikre, at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige indsats på tværs af sektorer.
 
I projektet "Fra dobbeltarbejde til enkelthed for borgere med psykisk sygdom" har otte Vestegnskommuner og psykiatrisk center Glostrup arbejdet sammen om, hvordan region og kommune i fællesskab kan sikre, at flere borgere oplever en sammenhængende indsats på tværs. Gennem samarbejdet er der udarbejdet to korte film, som forklarer, hvad et netværksmøde er og hvordan man holder et netværksmøde. 
 
Se filmene her:
 
 
For mere information kontakt:
Projektleder
Katrine Skræppenborg Frydendal
Tlf. nr.: 3864 0019
E-mail: katrine.frydendal@regionh.dk 
 
Sektorchef i Brøndby Kommune
Tine Larting
Tlf. nr.: 4328 2828
E-mail: tla@brondby.dk 
 

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hold-An Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677