Udgivelser i 2018

 

Fælleskommunalt sekretariat gennemfører og bistår kommunerne i hovedstadsregionen med en række udviklingsprojekter inden for styring og faglig udvikling på det specialiserede socialområde. 
  
Herunder kan du finde rapporter, analyser m.v., der er blevet afsluttet og udgivet i 2018.
 
Afdækning af opholdstider på tilbud efter SEL §§ 109 og 110 i hovedstadsregionen
KKR Hovedstaden gennemførte i efteråret 2018 en afdækning af antal og opholdstider på tilbud efter Servicelovens §§ 109 og 110 (kvindekrisecentre og forsorgshjem). Afdækningen er opsummeret i denne rapport:
 
 
Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandicapområdet - "Ballerup Benchmark R2017"

Siden 2008 har kommunerne i Region Hovedstaden haft mulighed for at deltage i en benchmarkundersøgelse på psykiatri- og voksenhandikapområdet. I undersøgelsen bliver enhedsudgifter og modtagerandel for en række udgiftsposter sammenlignet på tværs af regionens kommuner. 

Resultaterne fra undersøgelsen gennemført for regnskabsår 2017 er opsummeret i denne rapport:

Ballerup Benchmark R2017

Udover rapporten kan data, der ligger til grund for undersøgelsen, tilgås i det følgende regneark:

Ballerup Benchmark R2017 regneark

 
Afdækning af tillægsydelser på det specialiserede socialområde (voksne)

KKR Hovedstaden gennemførte i efteråret 2017 en afdækning af anvendelse af tillægsydelser i botilbud til voksne på det specialiserede socialområde. Afdækningen bidrager til i hvilket omfang, der anvendes tillægsydelser i de kommunale og regionale botilbud til voksne efter Servicelovens §§ 107 og 108 og Almenboliglovens § 105, stk. 2 i hovedstadsregionen.

Afdækningen er afrapporteret i følgende dokument:

Afdækning af tillægsydelser

 

Inspirationskatalog om Fremtidens socialpædagogiske støtte
Den 9. november 2017 var Helsingør Kommune vært for KKR Hovedstadens konference om temaet *Fremtidens socialpædagogiske støtte". Se oplæg fra konferencen under Arrangementer.
 
Med afsæt i konferencen er der udarbejdet et inspirationskatalog, der kan findes nedenfor:

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751