Udgivelser i 2015

Fælleskommunalt sekretariat gennemfører og bistår kommunerne i hovedstadsregionen med en række udviklingsprojekter inden for styring og faglig udvikling på det specialiserede socialområde.

Herunder kan du finde rapporter, analyser m.v., der blev afsluttet og udgivet i 2015.

 

Insprationskatalog om styring af det specialiserede voksenområde

KKR Hovedstadens inspirationskatalog om styring af det specialiserde voksenområde opsummerer pointer og gode erfaringer med nye måder at anvende styringsværktøjer og effektmåling på præsenteret på konferencen, som kommuner og øvrige parter med fordel kan lade sig inspirere af.
 
Kataloget er udarbejdet på baggrund af KKR Hovedstadens Styringskonference den 6. november 2015 i Egedal.
 
Inspirationskataloget kan findes her: Inspirationskatalog om styring_KKR Hovedstaden
 
I den seneste version af inspirationskataloget er tilføjet to ekstra links til dokumenter, som ikke var offentliggjort på tidspunktet for konferencen.
Det drejer sig om følgende:
 

Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse (2015)

KKR Hovedstaden har som led i Rammeaftale 2015 gennemført en kortlægning af anbragte børn og unges undervisning og uddannelse. Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold udmeldte anbragte børn og unges undervisning og uddannelse, som det særlige tema for Rammeaftale 2015.
 
På baggrund af indberetninger fra kommunerne i hovedstadsregionen og drøftelser i en særlig nedsat faglige arbejdsgruppe er der udsprunget 13 konkrete anbefalinger vedrørende anbragte børn og unges undervisning og uddannelse. Anbefalingerne er i udgangspunktet kun målrettet hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden. 
 
Afrapporteringen og de 13 anbefalinger kan ses her: Afrapportering_anbragte børns undervisning
 
 

Inspirationskatalog om hjemløshed (2015)

Styrk kommunernes indsatser for borgere, der er hjemløse eller i risiko for at blive det! 

I KKR Hovedstadens Inspirationskatalog om hjemløshed peges der på flere konkrete løsninger, der har vist sig virkningsfulde i kommunernes indsatser for hjemløse borgere.

Inspirationskataloget kan ses her: Inspirationskatalog om hjemløshed_KKR Hovedstaden

Inspirationskataloget er baseret på hjemløsekonferencen, som Høje-Taastrup Kommune afholdte på vegne af KKR Hovedstaden den 18. maj 2015. Program og oplæg fra konferencen kan findes her.

 

Udviklingsprojekt: Kommunikationscentrene i hovedstadsregionen (2015)

Som udløb af KKR Hovedstadens kortlægning af senhjerneskadeområdet i 2012-2013 blev der i perioden 2014-2015 gennemført et udviklingsprojekt, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunikationscentrene i hovedstadsregionen, kommunerne i regionen og Region Hovedstaden. Formålet med udviklingsprojektet var at udarbejde en revideret Visitationsaftale vedrørende kommunikationscentre i hovedstadsregionen samt komme med anbefalinger til, hvordan kommunikationsområdet kan sikres fagligt robuste tilbud.

Kommissorium vedr. udviklingsprojekt om kommunikationscentre

Arbejdsgruppens afrapportering:

Afrapportering på udviklingsprojekt vedr kommunikationscentrene_endelig

Supplerende bemærkninger fra arbejdsgruppen_ udviklingsprojekt vedr kommunikationscentrene

Data vedrørende kommunikationscentrene og arbejdsgruppens forslag til konstruktioner


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751