Udgivelser i 2014

Fælleskommunalt sekretariat gennemfører og bistår kommunerne i hovedstadsregionen med en række udviklingsprojekter inden for styring og faglig udvikling på det specialiserede socialområde.

Herunder kan du finde rapporter, analyser m.v., der blev afsluttet og udgivet i 2014.

 

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde (2014)

I forbindelse med udarbejdelsen af Styringsaftale 2014 besluttede K29 at igangsætte en proces, der skulle udmunde i en flerårig strategi for prisudviklingen i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen gældende fra 2015. Som led heri blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra K29 og Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse. I afrapporteringen opstiller arbejdsgruppen en række anbefalinger til styring og udvikling af det specialiserede socialområde inden for følgende fire områder:

  • Samarbejdsformer i regi af Rammeaftalen
  • Fokus på styring af udgifter og udvikling af tilbud og indsatser
  • Flerårig strategi for takstudvikling
  • Måling af takstudvikling og takstberegning

Arbejdsgruppens afrapportering er inddelt i to dokumenter indholdende henholdsvis arbejdsgruppens anbefalinger samt analyser og afdækninger og kan hentes her:

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde - Arbejdsgruppens anbefalinger

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde - Analyser og afdækninger

 

Kortlægning af sammenhængende forløb for unge med psykiske lidelser (2014)

I Udviklingsstrategi 2013 for hovedstadsregionen er temaet sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien valgt som et særligt fokusområde.

Behandlingen af temaet er gennemført som en kortlægning af sammenhængende forløb for unge med psykiske lidelser. Kortlægningen er gennemført i 2013 som dels en kvantititav og kvalitativ afdækning. Afrapporteringen af kortlægningen kan findes her:

KKR Hovedstadens kortlægning af sammenhængende forløb for unge med psykiske lidelser

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751