Udgivelser i 2013

Fælleskommunalt sekretariat gennemfører og bistår kommunerne i hovedstadsregionen med en række udviklingsprojekter inden for styring og faglig udvikling på det specialiserede socialområde.

Herunder kan du finde rapporter, analyser m.v., der blev afsluttet og udgivet i 2013.

 

Kortlægning af sammenhængende forløb for unge med psykiske lidelser (2013)

I Udviklingsstrategi 2013 for hovedstadsregionen er temaet sammenhængende forløb mellem social- og behandlingspsykiatrien valgt som et særligt fokusområde.

Behandlingen af temaet er gennemført som en kortlægning af sammenhængende forløb for unge med psykiske lidelser. Kortlægningen er gennemført i 2013 som dels en kvantititav og kvalitativ afdækning. Afrapporteringen af kortlægningen kan findes her:

KKR Hovedstadens kortlægning af sammenhængende forløb for unge med psykiske lidelser

 

Kortlægning af brugen af forskellige former for familieplejeanbringelse (2013)

KKR Hovedstaden har som led i Rammeaftale 2013 gennemført en kortlægning af brugen af familieplejeanbringelser i hovedstadsregionens kommuner. Afrapporteringen på kortlægningen kan findes nedenfor.

KKR Hovedstadens kortlægning af brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser

 

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud (2013)

Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse under KKR Hovedstaden igangsatte i 2012 en proces omkring definition af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Formålet er at definere, hvilke tilbud i hovedstadsregionen som grundet deres specialiseringsgrad kan vurderes som værende svært erstattelige, samt opstille fælleskommunale procedurer eller tiltag, som kan bidrage til at sikre, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles.

Processen omkring definitionen af de mest specialiserede tilbud har været inddelt i er inddelt i følgende faser:

1.fase: Kommunerne hovedstadsregionen vurderede ud fra et myndighedsperspektiv, hvilke tilbud i hovedstadsregionen, der kunne vurderes som svært erstattelige.

2. fase: Driftsherrerne i hovedstadsregionen vurderede, hvorvidt egne tilbud kan karakteriseres som værende mest specialiseret, og således svært erstattelige.

3. fase: Særligt nedsatte paneler af fagpersoner og eksperter på henholdsvis børne- og unge- samt voksenområdet vurderede resultaterne af afdækningerne i de to første faser, og udarbejde på baggrund heraf forslag til kriterier for de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen.

Nedenfor kan afrapporteringer fra fase 1-3 hentes som pdf-filer:

Afrapportering fase 1: Notat_kortlægning af de mest specialiserede tilbud_fase 1

Afrapportering fase 2: Notat_kortlægning af de mest specialiserede tilbud_fase 2

Afrapportering fase 3: Afrapportering på kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

De kriterier og udvalgte tilbud, som kortlægningen er resulteret i bliver omfattet af Udviklingsstrategi 2014, ligesom særlige fælleskommunale procedure og tiltag i forbindelse med de mest specialierede tilbud vil blive omfattet af Styringsaftale 2014.

I forhold til opfølgning og løbende vurdering af de mest specialiserede tilbud er oprettet en permanent task force. Læs mere om den permanente task force samt vurdering og indberetning af tilbud her.

 

Temamøder om ny specialisering (2013)

KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Social og Uddannelse har som behandling af det særlige tema "Ny specialisering" i Udviklingsstrategi 2013 afholdt til temamøder med det formål at give kommunerne aktuel viden og konkrete redskaber med dokumenteret effekt, som kommunerne i hovedstadsregionen umiddelbart vil kunne bringe ind i deres egen organisation og anvende til at styrke og udvikle indsatserne på det specialiserede socialområde.

Der i løbet af 2013 blevet afholdt to temamøder for ledere og medarbejdere fra relevante fagområder i hovedstadsregionens kommuner med følgende indhold:

  • Forebyggelse, inklusion og inddragelse af civilsamfundet
  • Recovery og rehabilitering – effektfokus og evidensbegrebet

I forlængelse af temamøderne er der udarbejdet et inspirationskatalog, der opsamler konkret viden og erfaringer samt anbefalinger om konkrete tiltag og indsatser med dokumenteret effekt på det specialiserede socialområde. Inspirationskataloget kan hentes her:

Inspirationskatalog Ny specialisering

Oplægsholdernes præsentationer fra møderne kan hentes ved at klikke på de pågældende møder under "Arrangementer".

 

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751