Udgivelser i 2012

Fælleskommunalt sekretariat gennemfører og bistår kommunerne i hovedstadsregionen med en række udviklingsprojekter inden for styring og faglig udvikling på det specialiserede socialområde. 

Herunder kan du finde rapporter, analyser m.v., der blev afsluttet og udgivet i 2012.

 

Kortlægning af senhjerneskadeområdet (2012)

KKR Hovedstaden har, som led i Rammeaftale 2012, gennemført en kortlægning af området borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade.

Formålet med kortlægning er overordnet at få øget indsigt i de barrierer og muligheder, der er for at sikre rettidige og sammenhængende indsatsforløb for borgere i den erhvervsaktive alder med erhvervet hjerneskade. Fokusset herfor er primært de organisatoriske rammer både internt i kommunerne og på tværs af sektorer og parter.

Kortlægningen afrapporteres i to formater, henholdsvis en rapport med uddybende analyser, eksempler og argumenter og en forkortet og bearbejdet version af den oprindelige afrapportering (pixi version), der indeholder opsummeringer af udvalgte centrale resultater, budskaber og anbefalinger udledt af kortlægningen:

Afrapporteringerne på kortlægningen kan findes nedenfor.

KKR Hovedstadens kortlægning af barrierer og muligheder for senhjerneskadeområdet

KKR Hovedsstaden_PIXI om centrale budskaber og anbefalinger vedr senhjerneskadeområdet

 

Nedenfor kan desuden findes KL's udspil på hjerneskadeområdet:

KLs udspil_ En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

 

Kortlægning af området børn og unge med problemskabende adfærd (2012)

KKR Hovedstaden har, som led i Rammeaftale 2012, gennemført en kortlægning af kommunernes indsatser overfor børn og unge med problemskabende adfærd, herunder særforanstaltninger.

Afrapporteringen på kortlægningen samt en artikel, udgivet i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten, kan findes nedenfor.

KKR Hovedstadens kortlægning af børn og unge med problemskabende adfærd_september 2012

Artikel vedr. hovedstadsregionens indsatser overfor børn og unge med problemskabende adfærd

 

Revision af Styringsaftale 2014 (2012)

I 2012 blev igangsat et udviklingsprojekt om indførsel af principper for anvendelse af differentierede takster i styringsaftalen samt revision af principperne for efterregulering af over- og  underskud samt etablering og lukning af tilbud. Projektet udmøntede sig i en revision af Styringsaftale 2014. Nedenfor fremgår de forskellige produkter af projektet, der består af:

  1. De foreslåede præciseringer til Styringsaftale 2014
  2. Uddybninger af præciseringerne inden for de tre områder
  3. Afrapporteringer af arbejdsgruppens afdækninger inden for de tre områder.

Præciseringer til styringsaftale 2014_marts 2013

Differentierede takster:

Uddybning af forslag til præciseringer af Styringsaftale 2014 for fokusområde 1

Bilag 2_eksempler på takstdifferentiering funktionsniveau- og ydelsesbeskrivelser

Afrapportering_differentierede takster

Efterregulering af over- og underskud samt etbalering og lukning af tilbud

Uddybning af forslag til præciseringer af styringsaftale 2014 for fokusområde 2-4

Afrapportering_efterregulering

Afrapportering_etablering og lukning

 

 

 

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751