Tidligere rammeaftaler

Rammeaftalerne på det sociale område blev indført i 2007 i forbindelse med kommunalreformen.

Region Hovedstadens hjemmeside kan du finde rammeaftalerne tilbage til 2008.

 

Rammeaftale 2012

Udviklingsstrategi 2012_hovedstaden

Styringsaftale 2012_hovedstaden

Bilag 1_oversigt over tilbud_ rammeaftale 2012_hovedstaden

Bilag 2_oversigt over takster_rammeaftale 2012_hovedstaden

 

Rammeaftale 2013

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2013

Bilag 2_Udviklingsstrategi 2013
Bilag 3_Udviklingsstrategi 2013
Bilag 4_Udviklingsstrategi 2013
Bilag 5_Udviklingsstrategi 2013

Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2013

Bilag 1_Styringsaftale 2013

 

Rammeaftale 2014

Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2014

Bilag 1: Eksempel på model til beregning af efterregulering Bilag 1_Styringsaftale 2014

Bilag 2: Eksempel på model til beregning af efterregulering og belægningsprocent ved anvendelse af flere takstgrupper Bilag 2_Styringsaftale 2014

Bilag 3: Eksempel på model til beregning af den særskilte efterregulering i 2014 Bilag 3_Styringsaftale 2014

Bilag 4: Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud Bilag 4_Styringsaftale 2014

Bilag 5: Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Bilag 5_Styringsaftale 2014

Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014

Bilag 1: Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Bilag 1_Udviklingsstrategi 2014

Bilag 2: Oversigt over alle tilbud beliggende i hovedstadsregionen Bilag 2_Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3: Oversigt over tilbud omfattet af Rammeaftale 2014 inklusiv kapacitetstal 2014-2016 Bilag 3_Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4: Oversigt over kapacitet og belægning på tilbudstyper fordelt efter målgruppe og geografisk placering Bilag 4_Udviklingsstrategi 2014

Bilag 5: De mest specialiserede tilbud i Udviklingsstrategi 2014 Bilag 5_Udviklingsstrategi 2014

Bilag 6: Årsberetning 2013 - Samrådet for domfældte udviklingshæmmede i kommunerne i Region Hovedstaden bilag 6_Udviklingsstrategi 2014

Bilag 7: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Bilag 7_ Udviklingsstrategi 2014
 

Rammeaftale 2015

Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2015

Bilag 1: Eksempel på model til beregning af efterregulering Bilag 1_Styringsaftale 2015

Bilag 2: Eksempel på model til beregning af efterregulering og belægningsprocent ved anvendelse af flere takstgrupper Bilag 2_Styringsaftale 2015

Bilag 3: Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud Bilag 3_Styringsaftale 2015

Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2015

Opsummering Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i Rammeaftlen 2015

Bilag 1: Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2015 Bilag 1_Udviklingsstrategi 2015

Bilag 2: Oversigt over alle tilbud beliggende i hovedstadsregionen Bilag 2_Udviklingsstrategi 2015

Bilag 3: Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inkl. kapacitetstal 2015-2017 Bilag 3 Udviklingsstrategi 2015

Bilag 4: Oversigt over kapacitet og belægning på tilbudstyper fordelt efter målgruppe og geografisk placering Bilag 4 Udviklingsstrategi 2015 

Bilag 5: De mest specaliserede tilbud i Udviklingsstrategi 2015 Bilag 5 Udviklingsstrategi 2015

Bilag 6: Årsberetning 2013 - Samrådet for domsfældte udviklingshæmmede i kommunerne og Region Hovedstaden Bilag 6 Udviklingsstrategi 2015

Bilag 7: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger - opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Bilag 7 Udviklingsstrategi 2015