Taskforce vedrørende spiseforstyrrelser

 

Taskforcen skal levere rådgivning og sparring til kommunale og regionale medarbejdere i forbindelse med:
Faglige spørgsmål omkring visitation, 
Tilrettelæggelse af indsatser, 
Afsøgning af tilbud,
Tværgående samarbejde og 
Koordinering omkring spiseforstyrrelser i relation til den kommunale [og regionale] rehabilitering.
Taskforcen kan ikke vejlede om konkrete sager, men kan være behjælpelig ud fra generelle spørgsmål om tilrettelæggelse af rehabiliteringsindsatser til mennesker med spiseforstyrrelse. 
Taskforcen holder sig orienteret om aktuel forskning, viden og bedste praksis på området for at kunne inddrage dette i rådgivnings- og sparringssituationen. 
Vær opmærksom på, at taksforcen først bør inddrages, når alle andre relevante eksisterende tiltag er prøvet, herunder relevante interne initiativer, rådgivning fra VISO, behandlingspsykiatrien m.v.
Taskforcen skal levere rådgivning og sparring til kommunale og regionale medarbejdere i forbindelse med:
  • Faglige spørgsmål omkring visitation, 
  • Tilrettelæggelse af indsatser,
  • Afsøgning af tilbud,
  • Tværgående samarbejde og 
  • Koordinering omkring spiseforstyrrelser i relation til den kommunale og regionale rehabilitering.
Taskforcen kan ikke vejlede om konkrete sager, men kan være behjælpelig ud fra generelle spørgsmål om tilrettelæggelse af rehabiliteringsindsatser til mennesker med spiseforstyrrelse. 
 
Taskforcen holder sig orienteret om aktuel forskning, viden og bedste praksis på området for at kunne inddrage dette i rådgivnings- og sparringssituationen. 
 
Vær opmærksom på, at taskforcen først bør inddrages, når alle andre relevante eksisterende tiltag er prøvet, herunder relevante interne initiativer, rådgivning fra VISO, behandlingspsykiatrien m.v. 
 
Henvendelse til taskforcen
Hvis en medarbejder i hovedstadsregionens 29 kommuner eller en medarbejder i Region Hovedstaden ønsker at gøre brug af taskforcens rådgivning og sparring om spiseforstyrrelsesområdet findes kontaktinformationer i her (opdateres løbende). Fælleskommunalt sekretariat betjener taskforcen og hvis der er brug for at kontate sekretariatet findes kontaktinformationer på forsiden af den fælleskommunale hjemmeside.
 
Henvendelser vedrørende rådgivning og sparring fra taskforcen kan ske løbende. Taskforcens medlemmer svarer kun på henvendelser i almindelig arbejdstid og der tages forbehold for sygdom, ferie m.v.
 
Medlemmer af taskforcen
Taskforcen skal have følgende medlemmer: én kommunal repræsentant fra de fire planområder i hovedstadsregionen, to repræsentanter fra henholdvis Region Hovedstadens børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Nedenfor ses de nuværende medlemmer af hovedstadsregionens taskforce på spiseforstyrrelsesområdet.

     
Pernille K. Jensen Sygeplejerske Københavns Kommune
Rikke C. Løssl Socialrådgiver Lyngby-Taarbæk Kommune
Mia Albertelli Psykolog Gentofte Kommune
Nicola Reichel Afdelingslæge  Børne- og ungdomspsykiatri
Ulla Moslet Overlæge    Børne- og ungdomspsykiatri
Pernille Aam Sørensen Socialrådgiver Børne- og ungdomspsykiatri
Eva Tangdal Ledende socialrådgiver Voksenpsykiatri
Else Marie Olsen Afsnitsledende overlæge Voksenpsykiatri
Anne Jøker Hansen Afsnitsleder Voksenpsykiatri

Kommissorium

Kommissoriet for Taskforcen kan ses her.

 

Netværk vedrørende spiseforstyrrelser

Kommissoriet for netværket kan ses  her.
 
Medlemmerne i netværket kan ses her