Task force - de mest specialiserede tilbud

Siden Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2014 har kommunerne og Region Hovedstaden defineret en delmængde af de højt specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien, som værende de mest specialiserede tilbud inden for det specialiserede socialområde. Formålet hermed er, at give tilbuddene en særlig tværkommunal opmærksomhed, og hermed sikre, at de mest specialiserede kompetencer i disse tilbud bevares og udvikles.

De mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen er underlagt en særlig tværkommunal opmærksomhed, som er formuleret i en tværkommunal samarbejdsmodel defineret som nødbremsemodellen. Det centrale i nødbremsemodellen er, at der først, efter en vurdering med afsæt i en grundig afdækning af tilbuddets økonomi m.v., kan bevilliges særlige vilkår til et tilbud, der opfylde kriterierne for mest specialiserede tilbud. Det er således først, når tilbuddet oplever problemer, at der kan indgås særlige aftaler om tværkommunalt samarbejde eller særlige vilkår for pågældende tilbud med henblik på at sikre den forsatte eksistens tilbuddet. Denne afdækning og vurdering foretages af en permanent task force, der er nedsat særligt til formålet.

Den permanente task force skal blandt andet også foretage en vurdering af alle tilbud i udviklingsstrategien, herunder særligt de mest specialiserede tilbud med udgangspunkt i de opstillede kriterier for og krav til de mest specialiserede tilbud.

Kommissorium for den permanente task force kan findes her.

Kadance for samling af task forcen

Den permenente task force har et fast møde i løbet af året. Derudover vil task forcen kunne samles i forbindelse med akutte behov for vurdering af tilbud.

 

Medlemmer af task forcen

Kommune/organisation       Navn                                        E-mail

Gladsaxe                                Tine Vesterby Sørensen            softvs@gladsaxe.dk

Helsingør                                Camilla Kolind Glæsel               ckq07@helsingor.dk

Ishøj                                        Helle Pernille Madsen                hpm@ishoj.dk 

Region Hovedstaden               Jette Pedersen                          jette.pedersen@hav.regionh.dk

Region Hvoedstaden               Susanne Lundin                        susanne-lundin@regionh.dk

 

Organisering

Fælleskommunalt sekretariat forestår sekretariatsbetjeningen for den permanente task force.

Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning fungerer som styregruppe for task forcen, og vil således løbende i processen blive orienteret om task forcens arbejde og vurderinger.