Takstgruppe

Der blev i 2014 nedsat en takstanalysegruppe. Den permanente takstgruppe består af centrale økonomipersoner fra otte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder.

Den permanente takstgruppen har til opgave:

- At bistå Fælleskommunalt sekretariat med spørgsmål om takster

- At gennemgå kommunernes forklaringer på takststigninger (som går udover den gældende takstaftale)

- At udvælge målgruppe/tema/tilbud fra den årligemonitoreringsrapport til årlige ad hoc analyser (i fællesskab med
Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning).


Kommissoriet blev opdateret i 2020: Kommissorium_takstgruppe_2020.pdf


Medlemmer i takstgruppen er:
Hillerød Kommune              John Weibel Back
Egedal KommuneGitte Kaster Lylloff 
Gentofte KommuneBent Fischer
Albertslund KommuneFinn Dybro Andersen 
Københavns KommuneLars Christoff Andersen
 
Københavns KommuneKaren Skjøna
Rudersdal KommuneAndrew Ludwig 
 
Høje-Taastrup KommuneLykke Daugaard Madsen
 

Region HovedstadenAnja Grumstrup