Takstgruppe

Der blev i 2014 nedsat en takstgruppe, som består af centrale økonomipersoner fra otte kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden med Fælleskommunalt sekretariat som tovholder.

Takstgruppen har til opgave:

- At bistå Fælleskommunalt sekretariat med spørgsmål om takster

- At gennemgå kommunernes forklaringer på takststigninger (som går udover den gældende takstaftale)

- At udvælge målgruppe/tema/tilbud fra den årligemonitoreringsrapport til årlige ad hoc analyser (i fællesskab med
Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning).


Kommissoriet blev opdateret i 2020: Kommissorium_takstgruppe_2020.pdf


Medlemmer i takstgruppen er:
Gladsaxe kommune         Lars Ulrik Nielsen
Hillerød Kommune              John Weibel Back
Egedal KommuneAfventer 
Gentofte KommuneSøren Richard Kaiser
Albertslund Kommune

Finn Dybro Andersen

 
Region Hovedstaden         Anja Grumstrup
 
Københavns KommuneKaren Skjøna
Rudersdal KommuneAndrew Ludwig 
 
Høje-Taastrup KommuneLykke Daugaard Madsen