Takster

Takstanalyser

Fælleskommunalt sekretariat gennemfører og bistår kommunerne i hovedstadsregionen med løbende opfølgning på udviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Indberetning af takstoplysninger for 2020

Fælleskommunalt sekretariat udsender skemaer til indberetning af takstoplysninger for 2020 til alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden inden sommerferien.

Frist for indberetning af takstoplysninger for 2020 er den 09. december 2019.

Indberetningsskemaet sendes ud til kommunerne og regionen.

Du kan finde en vejledning til indberetningsskemaet her.

Analyser af udvikling i takster og udgifter per dag

Herunder findes analyser af takstudviklingen i perioden 2011-2019 samt takstfil fra og med 2016:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

 

Specialundervisning

I forbindelse med lukningen af KFS – Koordinerende Funktion for Specialundervisning - vil den årlige oversigt over takster på specialundervisningsområdet fra og med 2016 blive udarbejdet af Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde. Nedenfor ses opgørelser af taksterne på specialundervisningsområdet siden 2007.

2017:

2016:

2007-2015:

 

Afdækning af overheadprocent i hovedstadsregionen

I 2014-2015 fik KKR Hovedstaden foretaget en ekstern afdækning af overheadprocenterne i hovedstadsregionens kommuner. Formålet med afdækningen var at få et kvalificeret bud på fastsættelsen af den fælles overheadprocent til beregning af de indirekte omkostninger i takstberegningen. Afdækningen blev foretaget af BDO. Rapport og bilag kan findes herunder: