Takster

Analyser af udvikling i takster og udgifter per dag

Herunder findes analyser af takstudviklingen i perioden 2011-2020 samt takstfiler fra og med 2016:

2020:

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013:

2012:

2011:

 

Specialundervisning

I forbindelse med lukningen af KFS – Koordinerende Funktion for Specialundervisning - vil den årlige oversigt over takster på specialundervisningsområdet fra og med 2016 blive udarbejdet af Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde. Nedenfor ses opgørelser af taksterne på specialundervisningsområdet siden 2007.

2017:

2016:

2007-2015:

 

Afdækning af overheadprocent i hovedstadsregionen

I 2014-2015 fik KKR Hovedstaden foretaget en ekstern afdækning af overheadprocenterne i hovedstadsregionens kommuner. Formålet med afdækningen var at få et kvalificeret bud på fastsættelsen af den fælles overheadprocent til beregning af de indirekte omkostninger i takstberegningen. Afdækningen blev foretaget af BDO. Rapport og bilag kan findes herunder: