Skabeloner for standardkontrakter

På nuværende tidspunkt pågår et arbejde i KL for udarbejdelse af nye standardkontrakter.
 

Skabelonerne for standardkontrakter skal bidrage til en styrket økonomistyring gennem tydeliggørelse for såvel køber som sælger af hvad det konkrete køb involverer af rettigheder og pligter for de to parter. En tydeliggørelse heraf kan forhåbentlig samtidig bidrage til et bedre grundlag for samarbejdet omkring den enkelte sag.

Skabeloner for standardkontrakter er et frivilligt redskab for parterne. Parterne er således ikke forpligtet til at anvende skabelonerne.
 
Skabelonerne for standardkontrakterne er udarbejdet i 2012 i samarbejde med KL. Man skal derfor sikre sig i udformningen af de konkrete kontrakter, at de forskellige elementer i kontrakterne lever op til gældende lovgivning m.v.
 
Nedenfor kan du downloade skabeloner for standardkontrakter samt vejledninger hertil for heholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet: