Skabeloner for standardkontrakter

Rammeaftaleparterne og KL har i fællesskab udarbejdet standardkontrakter på det specialiserde voksenområde. Standardkontrakterne og vejledning kan findes på KLs hjemmeside (link).
 
Read more: https://www.rammeaftale-h.dk/da/

Formålet med standardkontrakten er at skabe et sikkert, genkendeligt og juridisk bindende grundlag for samarbejdet mellem to parter omkring et konkret køb. Formålet med standardkontrakten er med andre ord at støtte op omkring et godt og gnidningsfrit samarbejde mellem køber og leverandør samt skabe gennemsigtighed i forhold til indsats, pris samt de vilkår, der er gældende for såvel køber som leverandør.

Standardkontrakten tydeliggør de vilkår, der ved konkret køb gælder for såvel køber som leverandør, herunder betalingsfrister, opsigelsesvarsler, efterregulering ved lukning af pladser/tilbud mv.

Der findes en kontraktskabelon målrettet tilbud, som er omfattet af en rammeaftale på det sociale område (kommunale og regionale tilbud), og en kontraktskabelon målrettet tilbud, som ikke er omfattet af en rammeaftale (typisk private og selvejende tilbud).

For at understøtte implementering af standardkontrakterne i hver region er der nedsat en standardkontraktgruppe. Gruppen har ansvar for dialog om og videreudvikling af standardkontrakterne og vil løbende opsamle input, der skal indgå i evaluering af standardkontrakterne. Har du dermed kommentarer til standardkontrakterne, forslag til videreudvikling, spørgsmål til brugen e.l., så kontakt Nana Angell Hald på naq@albertslund.dk. 

Standardkontrakterne og vejledning kan findes på KLs hjemmeside (link).