Rammeaftale

 
Dialogmøde for politikere 2020
Den 14 september kl. 15.30-18.30 afholdes dialogmøde for politikere i Viften, Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre.
 
Invitation og program for det politiske dialogmøde kan ses her.
 
Justeret proces for udarbejdelse af Rammeaftale 2021-2022, samt afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger:
 
 • 27. maj: 1. drøftelse af Rammeaftale og de centrale udmeldinger i Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning.
   
 • 8. juni: 1. drøftelse af Rammeaftale i K29.
   
 • 16. juni: Drøftelse af de centrale udmeldinger på Koordinationsforum.
   
 • 19. juni: 1. drøftelse af Rammeaftale i KKR.
   
 • 13. august: Godkendelse af Rammeaftale og afrapportering på de centrale udmeldinger i Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning.
   
 • 25. august: Godkendelse af Rammeaftale og afrapportering på de centrale udmeldinger på K29.
   
 • 7. september: Godkendelse af Rammeaftale og afrapportering på de centrale udmeldinger på KKR.
   
 • 14. september: Dialog om Rammeaftale og de centrale udmeldinger på politisk dialogmøde. Rammeaftalen og afrapportering på de centrale udmeldinger forventes herefter at kunne sendes til byråd og regionsråd.
   
 • 1. december: Forventet frist for indsendelse af Rammeaftale og afrapportering på de centrale udmeldinger til Socialstyrelsen.
 
Baggrund: Efter dialog med KL og Socialstyrelsen, er der blevet sendt en fælles henvendelse via KL til Ministeriet om fristudsættelse for både Rammeaftale 2021-2022 og afrapporteringerne på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger. Henvendelsen indeholder et ønske om, at fristen for indsendelse til Socialstyrelsen rykkes fra d. 15/10-2020 til d. 1/12-2020.

Hvis fristudsættelsen ikke skulle blive godkendt af Ministeriet, sendes Rammeaftale 2021-2022, samt Hovedstadens afrapportering på de centrale udmeldinger til Socialstyrelsen d. 15/10, som tidligere planlagt, men med forbehold for endelig politisk godkendelse i kommunerne og region.
 
Monitorering af det specialiserede socialområde 2020

KKR Hovedstaden bestilte i 2019 en sammenhængende model og analyse af udgiftsudviklingen samt forklarende faktorer på det specialiserede socialområde. Modellen erstatter tidligere analyser af udgiftsudviklingen udarbejdet i KKR Hovedstaden. KLK har udarbejdet modellen og rapporten fra 2020. Formålet med rapporten er, at give et samlet overblik over udgiftsudviklingen både samlet set og fordelt på børn- og voksenområdet, samt viden om vigtige faktorer, der påvirker udviklingen i udgifterne.
 
Monitorering af det specialisere socialområde (link)