Udkast til Rammeaftale 2021-2022

Udkast til Rammeaftale 2021-2022

Udkast til Bilag 1 - Teknisk bilag til Styringsaftalen - revideret november 2020

Udkast til Bilag 2 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien

Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og belægningsprc. (1).xlsx

Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-underskud (1).xlsx

 

Udkast til afrapporteringer på Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger

Udkast til afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser findes her.

Udkast til afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling findes her.

Udkast til afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding for udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug findes her.

 

Rammeaftale

 
Dialogmøde for politikere 2020 - AFLYST
Dialogmødet den 14. september 2020 er aflyst grundet ændring i forsamlingsforbuddet pga. COVID-19.
 
Invitation og program for det politiske dialogmøde kan ses her.
 
 
Justeret proces for udarbejdelse af Rammeaftale 2021-2022, samt afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmeldinger:
 
 • 27. maj: 1. drøftelse af Rammeaftale og de centrale udmeldinger i Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning.
   
 • 8. juni: 1. drøftelse af Rammeaftale i K29.
   
 • 16. juni: Drøftelse af de centrale udmeldinger på Koordinationsforum.
   
 • 19. juni: 1. drøftelse af Rammeaftale i KKR.
   
 • 13. august: Godkendelse af Rammeaftale og afrapportering på de centrale udmeldinger i Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og specialundervisning.
   
 • 25. august: Godkendelse af Rammeaftale og afrapportering på de centrale udmeldinger på K29.
   
 • 7. september: Godkendelse af Rammeaftale og afrapportering på de centrale udmeldinger på KKR.
   
 • 14. september: Dialog om Rammeaftale og de centrale udmeldinger på politisk dialogmøde. Rammeaftalen og afrapportering på de centrale udmeldinger forventes herefter at kunne sendes til byråd og regionsråd.
   
 • 1. december: Frist for indsendelse af Rammeaftale og afrapportering på de centrale udmeldinger til Socialstyrelsen.
 
Monitorering af det specialiserede socialområde 2020

KKR Hovedstaden bestilte i 2019 en sammenhængende model og analyse af udgiftsudviklingen samt forklarende faktorer på det specialiserede socialområde. Modellen erstatter tidligere analyser af udgiftsudviklingen udarbejdet i KKR Hovedstaden. KLK har udarbejdet modellen og rapporten fra 2020. Formålet med rapporten er, at give et samlet overblik over udgiftsudviklingen både samlet set og fordelt på børn- og voksenområdet, samt viden om vigtige faktorer, der påvirker udviklingen i udgifterne.
 
Monitorering af det specialisere socialområde (link)