Rammeaftale 2021-2022

Hovedstadensregionens Rammeaftale 2021-2022

Bilag 1 - Teknisk bilag til Styringsaftalen - revideret april 2021

Bilag 2 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien

Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af efterregulering af over-underskud og belægningsprc. (1).xlsx

Appendix til bilag 1 Ex på model til beregning af enhedstakst, herunder efterregulering af over-underskud (1).xlsx

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2021

 

Afrapporteringer på Socialstyrelsens Centrale Udmeldinger

Afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser findes her.

Afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling findes her.

Afrapportering på Socialstyrelsens Centrale Udmelding for udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelforbrug findes her.

 

Dialogmødet den 14. september 2020 blev aflyst grundet ændring i forsamlingsforbuddet pga. COVID-19. Oprindelig invitation og program for det politiske dialogmøde kan ses her.

 
Monitorering af det specialiserede socialområde 2020
KKR Hovedstaden bestilte i 2019 en sammenhængende model og analyse af udgiftsudviklingen samt forklarende faktorer på det specialiserede socialområde. Modellen erstatter tidligere analyser af udgiftsudviklingen udarbejdet i KKR Hovedstaden.
KLK har udarbejdet modellen og rapporten fra 2020. Formålet med rapporten er, at give et samlet overblik over udgiftsudviklingen både samlet set og fordelt på børn- og voksenområdet, samt viden om vigtige faktorer, der påvirker udviklingen i udgifterne.
 
Monitorering af det specialiserede socialområde 2020 (link)