Rammeaftale 2018

KKR Hovedstaden har på møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål på det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Den 19. juni blev Rammeaftale 2018 og de fælles mål sendt til politisk godkendelse i hovedstadsregionens kommuner og Region Hovedstaden med frist den 2. oktober 2017.
 
Herunder finder du Rammaftale 2018, de fælles mål samt tilhørende bilag:
 
Rammeaftale 2018
Bilag til Styringsaftale i Rammeaftale 2018
Bilag til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018
Bilag 1: Tilbud som følges i regi af Udviklingsstrategi 2018. 
Bilag 2: Udvikling i kapacitet og belægning i tilbudstyper fordelt på målgrupper i Udviklingsstrategi 2018.
Bilag 3:  Bagkatalog over projekter i regi af rammeaftalen.
Bilag 4: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger – opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel.
Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

 

Den overordnede proces for Rammeaftale 2018 kan ses her: Overordnet procesoversigt rammeaftale 2018.pdf (268547)

 
Som led i processen er afholdt følgende arrangementer: 
 
  • Dialogmøde for adm. niveau og brugerorganisationer den 20. december 2016

På baggrund af dialogen på mødet udpegede deltagerne 8 fokusområder, som vil blive taget med i den videre proces omkring udvælgelse af temaer for Rammeaftale 2018. De 8 fokusområder kan findes her: Forslag til fokusområder til Rammeaftale 2018.pdf (473718)

  • Dialogmøde for politikere den 9. februar 2017: 

Invitation og program til dialogmødet kan hentes her: Invitation til dialogmøde den 9 februar 2017 inkl program.pdf (327626)

  • Møder i Regionalt Dialogforum Hovestaden

Der er afholdt to møder i Regionalt Dialogforum Hovedstaden hhv. den 23. november 2016 og den 26. april 2017. I Regionalt Dialogforum deltager formandskabet for KKR Hovedstaden samt regionale repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer samt Skole og Forældre.


Kontakt

Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområde

Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund


6162 1751