Rammeaftale 2017

Herunder finder du Rammeaftale 2017 samt tilhørende bilag til Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2017.

Rammeaftale 2017 er gældende i perioden 1. januar 2017 til og med 31. december 2017.

Rammeaftale 2017

 

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017

 

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017:

Styringsaftale i Rammeaftale 2017:

        

Skabeloner til beregning af boligbetaling for tilbud efter § 108

Til brug for udarbejdelse beregning af boligbetaling i tilbud efter Servicelovens § 108 er udarbejdet to skabeloner:
 
Boligdokument [link]
Varsling af ændring i boligbetaling [link]
 
Boligdokument skal anvendes ved indskrivning af nye borgere og fremsendes til borgeren.
Varsling af ændring i boligbetaling skal anvendes i forbindelse med den årlige varsling af ændringer i boligbetalingen.
 
Skabelonerne er udarbejdet, således de kan fungere som kommunikation mellem tilbud/driftsherre, handlekommune og borger.
 
Proceduren for udarbejdelse af boligdokument og varslingsdokument er følgende:
 
Tilbud/driftsherre udfylder oplysninger vedrørende den omkostningsbestemte boligbetaling, el vand og varme.
Tilbud/driftsherre skemaet med de udfyldte oplysninger til handlekommune.
Varslingsdokumentet skal fremsende senest den 1. oktober for det efterfølgende år.
Handlekommune udfylder oplysninger vedrørende den indkomstbestemte boligbetaling, herunder foretager eventuel nedsættelse af den samlede boligbetaling.
Handlekommune konverterer boligdokument/varsling til pdf og fremsender til borger.
 
Det fremgår tydeligt med farvemarkeringer, hvilke oplysninger der skal udfyldes af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune.
De bagvedliggende beregninger af omkostningsbestemt og indkomstbestemt boligbetaling foretages af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune efter gældende bekendtgørelser.
Til brug for handlekommuners og driftsherres udarbejdelse af boligdokumenter og ændringsvarsler til tilbud efter Servicelovens § 108 er udarbejdet to skabeloner.
 
Boligdokument skal anvendes ved indskrivning af nye borgere og fremsendes til borgeren.
Varsling af ændring i boligbetaling skal anvendes i forbindelse med den årlige varsling af ændringer i boligbetalingen.
 
Skabelonerne er udarbejdet, således de kan fungere som kommunikation mellem tilbud/driftsherre, handlekommune og borger.
Proceduren for udarbejdelse af boligdokument og varslingsdokument er følgende:
 
  • Tilbud/driftsherre udfylder oplysninger vedrørende den omkostningsbestemte boligbetaling, el vand og varme.
  • Tilbud/driftsherre skemaet med de udfyldte oplysninger til handlekommune.
  • Varslingsdokumentet for det efterfølgende år skal fremsendes fra driftsherre til handlekommune senest den 1. oktober året før.
  • Handlekommune udfylder oplysninger vedrørende den indkomstbestemte boligbetaling, herunder foretager eventuel nedsættelse af den samlede boligbetaling.
  • Handlekommune konverterer boligdokument/varsling til pdf og fremsender til borger/tilbud.
  • Handlekommune forestår som udgangspunkt opkrævningen, med mindre andet aftales med tilbud/driftsherre.
Det fremgår tydeligt med farvemarkeringer, hvilke oplysninger der skal udfyldes af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune.
De bagvedliggende beregninger af omkostningsbestemt og indkomstbestemt boligbetaling foretages af henholdsvis tilbud/driftsherre og handlekommune efter gældende bekendtgørelser.
 
Eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til skabelonerne kan rettes til:
  • Søren Kvistgaard, Fælleskommunalt sekretariat, e-mail: sora04@frederiksberg.dk
  • Søren Kaiser, Gentofte kommune, e-mail: skai@gentofte.dk
 
 

Processen for Rammeaftale 2017

 
Nedenfor er en overordnet procesoversigt for Rammeaftale 2017:
 

Til hjælp for sagsfremstillingen til kommunalbestyrelser og regionsrådet er der udarbejdet en beskrivelse af baggrund og centralt indhold i Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Beskrivelsen findes i følgende dokument: Hjælp til sagsfremstilling i kommuner og region