Rammeaftale 2016

Rammeaftalen for 2016 er udarbejdet af KKR Hovedstaden i samarbejde med Region Hovedstaden.

Rammeaftale 2016 er gældende i perioden 1. januar 2016 til og med 31. december 2016.

Rammeaftale 2016 består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en række tilhørende bilag, der kan findes nedenfor.

 

Udviklingsstrategi 2016

Nedenfor kan hovedstadsregionens Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale 2016 samt tilhørende bilag 1-6 findes.

Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i rammeaftale 2016.pdf (886746)

Bilag 1_Udviklingsstrategi 2016.pdf (1129446)
Bilag 2_Udviklingsstrategi 2016.pdf (986239)
Bilag 3_Udviklingsstrategi 2016.pdf (755075)
Bilag 4_Udviklingsstrategi 2016.pdf (1023757)
Bilag 5_Udviklingsstrategi 2016.pdf (1424518)
Bilag 6_Udviklingsstrategi 2016.pdf (130746)

Der er desuden udarbejdet en opsummering af Udviklingsstrategi 2016: Opsummering af konklusioner og fokusområder_Udviklingsstrategi 2016.pdf (544795)

Derudover kan der nedenfor findes versioner af Udviklingsstrategien og Opsummering af konklusioner og fokusområder,  hvor retningslinjerne for mere læsevenlige dokumenter for blandt andet svagtseende borgere søges imødekommet:  

Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2016_LÆS.docx (440968)

Opsummering af konklusioner og anbefalinger_Udviklingsstrategi 2016_LÆS.docx (378968)

 

Styringsaftale 2016

Nedenfor kan Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning i Rammeaftale 2016 samt tilhørende bilag 1-4 findes.

Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2016.pdf (678573)

Bilag 1_Styringsaftale 2016.xlsx (20216)
Bilag 2_Styringsaftale 2016.xlsx (32054)
Bilag 3_Styringsaftale 2016.pdf (646550)
Bilag 4_Styringsaftale 2016.pdf (521410)

Bilag 3 vedrørende Hovedstadsregionens fælles visitationsaftale vedrørende kommunikationscentrene omfatter en skabelonen til anvendelse ved indgåelse af konkrete samarbejdsaftaler mellem kommune og et kommunikationscenter. Nedenfor kan skabelonen hentes i en særskilt og skrivevenlig version, som kommuner og kommunikationscentre kan anvende til at indskrive konkrete samarbejdsaftaler i.

Skabelon for samarbejdsaftaler mellem kommuner og kommunikationscentre_2015.docx (31002)

Vejledning til skabelon for samarbejdsaftaler_ 2015.pdf (387372)

Nedenfor findes en version af Styringsaftalen,  hvor retningslinjerne for mere læsevenlige dokumenter for blandt andet svagtseende borgere søges imødekommet:  

Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2016_LÆS.docx (399715)

 

Processen for Rammeaftale 2016

Rammeaftale 2016 består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale, som begge skal godkendes af kommunalbestyrelserne i hver kommune og af Region Hovedstaden. 

Bemærk, at Udviklingsstrategi og Styringsaftale fra i år skal godkendes samlet med deadline for fastsættelse af Rammeaftalen den 15. oktober 2015, jf. ny bekendtgørelse på området BEK nr 1156 af 29-10-2014 (tidligere blev udviklingsstrategi og styringsaftale behandlet i særskilte processer fordelt over året)

Udkastet til både Udviklingstrategi og Styringsaftale 2016 forventes behandlet af KKR Hovedstaden på møde den 26.  juni 2015, og vil umiddelbart derefter blive sendt til godkendelse i kommunerne og Region Hovedstaden.

Deadline for kommuner og regionens tilbagemelding til Fælleskommunalt sekretariat om behandlingen af Rammeaftale 2016 er dog den 1. oktober 2015.

Nedenfor er en overordnet procesoversigt for Rammeaftale 2016:

Overordnet procesoversigt rammeaftale 2016.pdf (274985)

Nyt design af indberetningerne til Udviklingsstrategi 2016

Kommunernes indberetninger til Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2016  ændrer design og indhold sammenlignet med tidligere år. Det nye design omfatter følgende ændringer:

  • Ændringer af spørgsmålsgrupper vedrørende forventninger til udviklingen inden for målgrupper og tilbydstyper, der fremadrettet vil være slået sammen til spørgsmål vedrørende vurderingen af sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel inden for tilbud målrettet overordnede målgruppekategorier.
  • Tilføjelse af ny spørgsmålsgruppe vedrørende kommunes forebyggende foranstaltninger.
  • Mindre ændringer af spørgsmålsgruppe vedrørende tendenser og bevægelser.
  • Ny målgruppedefinition, der følger kategoriseringerne fra Socialstyrelsen. 

Hensigten med det nye design er:

  1. Et ønske om at få tilbagemeldinger fra kommunerne, der i højere grad kan anvendes til formulering af strategiske fokusområder med henblik på udvikling af det specialiserede socialområde.
  2. Et ønske om i højere grad at kunne sammenligne kommunernes tilbagemeldinger på tværs af regionerne.
  3. Et ønske om at følge de ni selvstændige tilbud, som i Udviklingsstrategien i Rammeaftalen, er defineret som, mest specialiserede.