Dialogmøder

 

Som led i processen for Rammeaftalen har K29 og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde og Specialundervisning besluttet, at afholde et årligt dialogmøde for udvalgsformænd på det specialiserede socialområde.

Målgruppen for dialogmødet er medlemmer af relevante politiske fagudvalg inden for det specialiserede socialområde for børne- og ungeområdet og voksenområdet. 

Formålet med dialogmødet er at:

  • Informere kommunalpolitikerne i hovedstadsregionen om opgaven med koordinering af det specialiserede socialområde i KKR Hovedstaden i regi af rammeaftalen,
  • Give kommunalpolitikerne indsigt i tendenser og udfordringer på det specialiserede socialområde,
  • Give kommunalpolitikerne mulighed for at komme med input til fokus, temaer og implementering af Rammeaftalen,
  • Give mulighed for at kommunalpolitikerne kan møde hinanden og skabe forbindelser på tværs.

Dialogmøde for politikere 2021

KKR Hovedstaden inviterer borgmestre, socialudvalg m.fl. til politisk dialogmøde om det specialiserede socialområde d. 30. august kl.
15.30-18.30.

Se invitation, program og tilmelding her: LINK.

Dialogmødet afholdes i Viften i Rødovre. Der vil blive serveret en let anretning (sandwich) ved slutningen af mødet.


Dialogmøde for politikere 2020 - AFLYST

Den 14 september 2020 skulle der være afholdt dialogmøde for politikere i Viften, Rødovre Parkvej 130, 2610 Rødovre. Dette blev aflyst grundet COVID-19.

Invitation og program for det politiske dialogmøde kan ses her.

Dialogmøde for politikere 2018

Den 15. november 2018 afholdt KKR Hovedstaden et dialogmøde for politikere, direktører, centerchefer m.v. om det specialiserede socialområde. 

Dialogmødet blev afholdt på Ballerup Rådhus.

Invitation for det politiske dialogmøde kan ses her og det endelige program her.

Power Points fra KKR formand Steen Christiansen og embedsmandsudvalgsformand Henrik Abildtrups oplæg kan findes her. Power Points fra Mette Lindgaards oplæg er sendt til deltagerne på dialogmødet.

Dialogmøde for politikere 2017

Torsdag den 9. februar 2017 kl. 15.30-18.00 afholdte KKR Hovedstaden det årlige dialogmøde for politikere og direktører på det specialiserede socialområde. Dialogmødet blev afholdt i Genoptrænings- og Aktivitetscenter Teglporten, Teglporten 11, 3640 Birkerød. 

Tak til Rudersdal Kommune, der var vært for arrangementet.

Invitation og program for mødet kan ses her: Invitation til dialogmøde den 9 februar 2017 inkl program
 
Oplæg fra dialogmødet kan hentes nedenfor:
 
 

Dialogmøde for politikere 2016

Torsdag den 4. februar 2016 afholdt KKR Hovedstaden det årlige dialogmøde for politikere og direktører på det specialiserede socialområde. Dialogmødet blev afholdt i Lyngby Kulturhus, Kuhlausalen, Klampenborgvej 215 , 2800 Lyngby.
Tovholderfunktionen til dialogmødet i 2016 var fordelt mellem Fælleskommunalt sekretariat og Lyndby-Taarbæk Kommune.

Invitation og program for mødet kan ses her: Invitation til dialogmøde den 4 februar 2016 med endeligt program

Deltagerliste kan ses her: Deltagerliste_dialogmøde_4 februar 2016

Oplæg fra mødet kan ses nedenfor:

 

Dialogmøde for politikere 2015

Fredag den 5. februar 2015 afholdte KKR Hovedstaden det årlige dialogmøde for politikere. Dialogmødet blev afholdes på Den Blå Planet, Jacob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup.

Tovholderfunktionen til dialogmødet i 2015 var fordelt mellem Fælleskommunalt sekretariat og Tårnby Kommune, således at sekretariatet varetager tilrettelæggelsen af den indholdsmæssige del af mødet, mens Tårnby Kommune forestår planlægning af de fysiske rammer for mødet.

Opsamlingen og oplæg fra dialogmødet samt invitationen til dialogmødet kan findes nedenfor: