Rammeaftale

 

Rammeaftalen skal udarbejdes i samarbejde med Region Hovedstaden, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet. Rammeaftalen er toårig.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale:

Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen af tilbud, som aftalen omfatter (klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger).

I hovedstadsregionen udarbejdes rammeaftalen i regi af KKR Hovedstaden. Til dette formål har kommunerne etableret et sekretariat, der står for udarbejdelsen af rammeaftalen - Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

I menuen til venstre kan du finde rammeaftalerne for foregående år. Desuden kan du finde relevante informationer vedrørende taksterne på området.

Endelig kan du finde information vedrørende den særligt nedsatte task force vedrørende de mest specialiserede tilbud, som KKR Hovedstaden har nedsat med det formål at kunne følge de mest specialiserede tilbud tættere.