Analyse af relevant og aktuel tilbudsvifte

En relevant og aktuel tilbudsvifte bliver fokusområdet for Rammeaftalen 2019-2020 og vil på den vis danne rammen for størstedelen af aktiviteterne i Embedsmandsudvalget. 

Formålet med fokusområdet er at understøtte udviklingen af en relevant og  aktuel tilbudsvifte af høj kvalitet i hovedstadsregionen, som i højere grad end i dag imødekommer kommunernes efterspørgsel. Fokusområdet er godkendt af KKR Hovedstaden og K29 i maj/juni 2018.

Opgaven er at undersøge, hvordan tilbudsviften har udviklet sig og herunder, hvordan den svarer til borgernes behov. Desuden undersøges, hvordan en økonomimodel kan se ud for orpettelse og drift af specialiserede tilbud i hovedstadsregionen. Det skal være med til at sikre, at tilbudsviften løbende udvikler  sig, så den tilpasser sig kommunernes og hermed borgernes behov og både er relevant og aktuel. 

Læs kommissorium her.

Afdækning af børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD

Flere og flere børn og unge bliver diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD. Diagnosticeringen sker tidligere end førhen og de diagnosticerede har ofte et lavt funtionsniveau. Kommunerne oplever derfor et øget behov for autismespecifikke tilbud og flere kommuner forventer, at de vil få et behov for at udvikle nye og alternativet tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper. 

Børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD er et fokusområde i Rammeaftalen 2018 og bliver behandlet i forbindelse med analysen af en relevant og aktuel tilbudsvifte. Det med henblik på at få mere viden om kommunernes behov for tilbud, faglige tilgange og samarbejde om tilbud til at styrke forudsætningerne for målrettede indsatser. 

Afdækning af ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsydelser

Aldersdom og generel alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet er en udfordring, som kommunerne i hovedstadsregionen fortsat står over for. Mennesker med handicap, psykiske lidelser og misbrug har i dag længere levealder end tidligere. Det er en udvikling som i disse og de kommende år sætter sig mere og mere igennem og som fremhæves af kommunerne i hovedstadsregionen som en udfordring, da det stiller nye krav til, hvordan tilbuddene til disse målgrupper tilrettelægges. 

 Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsydelser er et fokusområde i Rammeaftalen 2018 og bliver behandlet i forbindelse med analysen af en relevant og aktuel tilbudsvifte. Det med henblik på at få mere viden om kommunernes behov for tilbud, faglige tilgange og samarbejde om tilbud til at styrke forudsætningerne for målrettede indsatser. 

Afdækning af tillægsydelser på det specialiserede område

KKR Hovedstaden gennemfører påbegynder i efteråret 2018 en afdækning af anvendelsen af tillægsydelser i tilbud på hhv. børne- og ungeområdet og voksenområdet. Afdækningen skal bidrage med viden om, i hvilket omfang der anvendes tillægsydelser i de kommunale og regionale tilbud. 

Den samlede afrapportering af brugen af tillægsyddelser forventes at foreligge i foråret 2019. Den samlede afdækning kommer til at dække over udgifter til tillægsydelser i både 2017 og 2018.


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hold-An Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677