Sekretariatets styregruppe

KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning fungerer som styregruppe for de fælleskommunale processer og udviklingsprojekter, som forestås af Fælleskommunale sekretariat.

Embedsmandsudvalget består af repræsentanter fra 8 ud af de 29 kommuner i hovedstadsregionen og en repræsentant fra Region Hovedstaden. Ballerup Kommune ved direktør Anne Vang Rasmussen varetager formandsskabet.

For at sikre, at alle kommuner kan følge udvalgets sager, udsendes dagsorden til møderne via Dialogportalen en uge før møderne. Alle kommuner i hovedstadsregionen har mulighed for at  fremsende sager, som ønskes optaget på udvalgets dagsorden senest 14 dage før mødet. Tilsvarende har alle kommuner i hovedstadsregionen mulighed for at fremsende bemærkninger til dagsordenspunkterne inden møderne. Udvalget tager eventuelle bemærkninger med i drøftelserne af dagsordenspunkterne. Sager til dagsordnerne og eventuelle bemærkninger til dagsordenpunkterne bedes sendes til KKR-sekretariatet.

Embedsmandsudvalgets møderække for 2018 og kontaktoplysninger på udvalgets medlemmer, KKR-sekretariatet og Fælleskommunalt sekretariat kan findes nedenfor.

Møderække for 2018 i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning

  • 1. februar 2018 kl. 14-16
  • 22. marts 2018 kl. 14-16
  • 2. maj 2018 kl. 8.30-10.30
  • 17. august 2018 kl. 13-15
  • 4. oktober 2018 kl. 8.30-10.30
  • 4. december 2018 kl. 14-16.


Kontaktoplysninger til Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning

Kommune/Enhed

Navn

E-mail

Ballerup

Anne Vang Rasmussen

anr3@balk.dk

Egedal

Peter Olrik

peter.olrik@egedal.dk

 

København                             

Mikkel Boje mikkel.boje@sof.kk.dk

Albertslund

Kristina Koch Sloth

kristina.koch.sloth@albertslund.dk

Gladsaxe

Jane Torpegaard

sofjtg@gladsaxe.dk

                           
 


Lyngby-Taarbæk

Lene Magnussen

lemag@ltk.dk

Fredensborg

Lina Thieden

lith@fredensborg.dk

Rødovre

Henrik Abildtrup

henrik.abildtrup@rk.dk

Region Hovedstaden

Søren Torpegaard Bech

 soeren.torpegaard.bech@regionh.dk


 

 

KKR-sekretariatet

Søren Sandahl

SSAN@kl.dk

Fælleskommunalt sekretariat

 Nana Angell Hald

nac@albertslund.dk

Fælleskommunalt sekretariat

 Sine Hansen

sxs@albertslund.dk

 


Kontakt

Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområde

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677