Sekretariatets styregruppe

 

KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning fungerer som styregruppe for de fælleskommunale processer og udviklingsprojekter. Embedsmandsudvalget sekretariatsbetjenes af det fælleskommunale sekretariat.

Embedsmandsudvalget består af repræsentanter fra 9 ud af de 29 kommuner i hovedstadsregionen og en repræsentant fra Region Hovedstaden. Rødovre Kommune ved direktør Henrik Abildtrup varetager formandsskabet.

For at sikre, at alle kommuner kan følge udvalgets sager, udsendes dagsorden til møderne en uge før møderne og alle kommuner kan efterspørge dagsordenen. Alle kommuner i hovedstadsregionen har mulighed for at  fremsende sager, som ønskes optaget på udvalgets dagsorden senest 14 dage før mødet. Tilsvarende har alle kommuner i hovedstadsregionen mulighed for at fremsende bemærkninger til dagsordenspunkterne inden møderne. Udvalget tager eventuelle bemærkninger med i drøftelserne af dagsordenspunkterne. Sager til dagsordnerne og eventuelle bemærkninger til dagsordenpunkterne bedes sendes til KKR-sekretariatet.

Embedsmandsudvalgets møderække for 2018 og kontaktoplysninger på udvalgets medlemmer, KKR-sekretariatet og Fælleskommunalt sekretariat kan findes nedenfor.

Kommissorium for Embedsmandsudvalget findes her.

 

Møderrække i 2019 for embedsmandsudvalget

  • 4. marts 2019 kl. 13-15
  • 7. maj 2019 kl. 13-15
  • 17. juni kl. 13-15
  • 17. september 2019 kl. 13-15
  • 20. november 2019 kl. 13-15
 

Medlemmer af embedsmandsudvalget

 

Kommune/enhed Navn E-mail
Rødovre Henrik Abildtrup Henrik Abiltrup
Albertslund Kristina Kock Sloth Kristina Kock Sloth
Ballerup Anne V. Ramussen Anne V. Rasmussen
Egedal Peter Olrik Peter Olrik
Fredensborg Lina Thieden Lina Thieden
Gladsaxe Jane Torpegaard Jane Torpegaard
København Mikkel Boje Mikkel Boje
Lyngby-Taarbæk Lene Magnussen Lene Magnussen
Rudersdal Birgitte N. Lundgren Birgitte N. Lundgren
Region Hovedstaden Søren T. Bech Søren T. Bech
     
     
Fælleskommunalt sekretariat Nana Angell Hald Nana Angell Hald
Fælleskommunalt sekretariat Sine Hansen Sine Hansen
KKR-sekretariatet Søren Sandahl Søren Sandahl

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hold-An Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677