Fælleskommunalt sekretariat

Som led i at ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde fra 2011 overgik til kommunerne, besluttede KKR Hovedstaden at etablere et fælleskommunalt finansieret sekretariat: Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning.
 
Sekretariatet understøtter det fælleskommunale samarbejde på det specialiserede socialområde og specialundervisning, blandt andet ved at stå for udarbejdelsen af rammeaftaler, sekretariatsbetjene embedsmandsudvalget, gennemføre udviklingsprojekter inden for faglig udvikling, styring m.v.
 
Sekretariatets opdrag kan findes her.
 

Medarbejdere i sekretariatet

 
Annette Lea Mathiesen

E-mail: 
annette.lea.mathiesen@albertslund.dk
Tlf.nr.: 61 62 17 51

Nana Angell Hald (barsel)

E-mail:
naq@albertslund.dk

Sine Hansen (barsel)

E-mail: 
szx@albertslund.dk

 

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


6162 1751