Sekretariatets styregruppe

KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning fungerer som styregruppe for de fælleskommunale processer og udviklingsprojekter. Embedsmandsudvalget sekretariatsbetjenes af det fælleskommunale sekretariat.

Embedsmandsudvalget består af repræsentanter fra 9 ud af de 29 kommuner i hovedstadsregionen og en repræsentant fra Region Hovedstaden. Rødovre Kommune ved direktør Henrik Abildtrup varetager formandsskabet.

For at sikre, at alle kommuner kan følge udvalgets sager, udsendes dagsorden til møderne via Dialogportalen en uge før møderne. Alle kommuner i hovedstadsregionen har mulighed for at  fremsende sager, som ønskes optaget på udvalgets dagsorden senest 14 dage før mødet. Tilsvarende har alle kommuner i hovedstadsregionen mulighed for at fremsende bemærkninger til dagsordenspunkterne inden møderne. Udvalget tager eventuelle bemærkninger med i drøftelserne af dagsordenspunkterne. Sager til dagsordnerne og eventuelle bemærkninger til dagsordenpunkterne bedes sendes til KKR-sekretariatet.

Embedsmandsudvalgets møderække for 2018 og kontaktoplysninger på udvalgets medlemmer, KKR-sekretariatet og Fælleskommunalt sekretariat kan findes nedenfor.

Kommissorium for Embedsmandsudvalget findes her.

Møderække i 2018 for Embedsmandsudvalget

 
  • 1. februar 2018 kl. 14-16
 
  • 22. marts 2018 kl. 14-16
 
  • 2. maj 2018 kl. 8.30-10.30
 
  • 17. august 2018 kl. 13.30-15.30
 
  • 28. september 2018 kl. 9.00-11.00
 
  • 4. december 2018 kl. 14-16

Medlemmer af Embedsmandsudvalget

 

Kommune/Enhed

Navn

E-mail

Ballerup

Anne V. Rasmussen

anr3@balk.dk

Egedal

Peter Olrik

peter.olrik@egedal.dk

København                             

Mikkel Boje mikkel.boje@sof.kk.dk

Albertslund

Kristina Koch Sloth

kristina.koch.sloth@albertslund.dk

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

Fredensborg

Rødovre

Rudersdal

Region Hovedstaden

 

 

KKR-sekretariatet

Fælleskommunalt sekretariat

Fælleskommunalt sekretariat

Jane Torpegaard

Lene Magnussen

Lina Thieden

Henrik Abildtrup

Birgitte N. Lundgren

Søren T. Bech

 

 

Søren Sandahl

Nana Angell Hald

Sine Hansen

sofjtg@gladsaxe.dk

lemag@ltk.dk

lith@fredensborg.dk

henrik.abildtrup@rk.dk

bilu@rudersdal.dk

soeren.torpegaard.bech@regionh.dk

 

 

ssan@kl.dk

nan4@balk.dk

sin3@balk.dk

             

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hold-An Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677