Sekretariatets styregruppe

KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning fungerer som styregruppe for de fælleskommunale processer og udviklingsprojekter, som forestås af Fælleskommunale sekretariat.

Embedsmandsudvalget består af repræsentanter fra 11 ud af de 29 kommuner i hovedstadsregionen og en repræsentant fra Region Hovedtaden. Frederiksberg Kommune ved direktør Henning Daugaard varetager formandsskabet.

For at sikre, at alle kommuner kan følge udvalgets sager, udsendes dagsorden til møderne via Dialogportalen en uge før møderne. Alle kommuner i hovedstadsregionen har mulighed for at  fremsende sager, som ønskes optaget på udvalgets dagsorden senest 14 dage før mødet. Tilsvarende har alle kommuner i hovedstadsregionen mulighed for at fremsende bemærkninger til dagsordenspunkterne inden møderne. Udvalget tager eventuelle bemærkninger med i drøftelserne af dagsordenspunkterne. Sager til dagsordnerne og eventuelle bemærkninger til dagsordenpunkterne bedes sendes til KKR-sekretariatet.

Embedsmandsudvalgets møderække for 2018 og kontaktoplysninger på udvalgets medlemmer, KKR-sekretariatet og Fælleskommunalt sekretariat kan findes nedenfor.

Møderække for 2018 i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning

  • 1. februar 2018 kl. 14-16
  • 22. marts 2018 kl. 14-16
  • 2. maj 2018 kl. 8.30-10.30
  • 17. august 2018 kl. 13-15
  • 4.. oktober 2018 kl. 8.30-10.30
  • 4. december 2018 kl. 14-16.

Kontaktoplysninger til Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning

Kommune/Enhed

Navn

E-mail

Ballerup

Anne Vang Rasmussen

anr3@balk.dk

Egedal

Rikke Westergaard

rikke.westergaard@egekom.dk

Frederiksberg

Henning Daugaard

heda02@frederiksberg.dk

Frederikssund

Jan Milandt

jbmje@frederikssund.dk

Gladsaxe

Jane Torpegaard

sofjtg@gladsaxe.dk

Hillerød

Vibeke Abel

viab@hillerod.dk

København

Sven Bjerre

Sven.Bjerre@sof.kk.dk

Lyngby-Taarbæk    

Lene Magnussen

lemag@ltk.dk

Rudersdal

Birgitte Nystrup Lundgren

BILU@rudersdal.dk

Rødovre

Henrik Abildtrup

henrik.abildtrup@rk.dk

Tårnby

Kim A. Madsen

kam.sf@taarnby.dk

Region Hovedstaden

Søren Torpegaard Bech

Soeren.Torpegaard.Bech@regionh.dk

KKR-sekretariatet

Anne-Sofie Fischer Petersen

AFP@kl.dk

Fælleskommunalt sekretariat

Nana Angell Hald

nac@albertslund.dk

Fælleskommunalt sekretariat

Marie Olund

maol12@frederiksberg.dk

 


Kontakt

Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområde

Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund


6162 1751