Embedsmandsudvalget

KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning fungerer som styregruppe for de fælleskommunale processer og udviklingsprojekter. Embedsmandsudvalget sekretariatsbetjenes af det fælleskommunale sekretariat.

Embedsmandsudvalget består af repræsentanter fra otte ud af de 29 kommuner i hovedstadsregionen og en repræsentant fra Region Hovedstaden. Rødovre Kommune ved direktør Henrik Abildtrup varetager formandsskabet.
 
For at sikre, at alle kommuner kan følge udvalgets sager, udsendes dagsorden til møderne en uge før møderne og alle kommuner kan efterspørge dagsordenen. Alle kommuner i hovedstadsregionen har mulighed for at  fremsende sager, som ønskes optaget på udvalgets dagsorden senest 14 dage før mødet. Tilsvarende har alle kommuner i hovedstadsregionen mulighed for at fremsende bemærkninger til dagsordenspunkterne inden møderne. Udvalget tager eventuelle bemærkninger med i drøftelserne af dagsordenspunkterne. Sager til dagsordnerne og eventuelle bemærkninger til dagsordenpunkterne bedes sendes til KKR-sekretariatet.
 
Embedsmandsudvalgets møderække for 2018 og kontaktoplysninger på udvalgets medlemmer, KKR-sekretariatet og Fælleskommunalt sekretariat kan findes nedenfor.
Kommissorium for embedsmandsudvalget findes her.
 
Møderrække i 2019 for embedsmandsudvalget i 2019:
 
  • 4. marts 2019 kl. 13-15
  • 7. maj 2019 kl. 13-15
  • 17. juni kl. 13-15
  • 17. september 2019 kl. 13-15
  • 20. november 2019 kl. 13-15

Medlemmer i embedsmandsudvalget

 
Kommune/Enhed Navn E-mail
Rødovre Henrik Abildtrup Henrik Abildtrup
Albertslund Vakant  
Ballerup Anne V. Rasmussen Anne V. Rasmussen
Egedal Peter Olrik Peter Olrik
Fredensborg Lina Thieden Lina Thieden
Gladsaxe Jane Torpegaard Jane Torpegaard
København Mikkel Boje Mikkel Boje
Lyngby-Taarbæk Lene Magnussen Lene Magnussen
Region Hovedstaden Søren T. Bech Søren T. Bech
     
Fælleskommunalt sekretariat Annette L. Mathiesen Annette L. Mathiesen
Fælleskommunalt sekretariat Nana Angell Hald  Nana Angell Hald  
Fælleskommunalt sekretariat Sine Hansen (barsel) Sine Hansen
KKR sekretariatet Søren Sandahl Søren Sandahl

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


6162 1751