Embedsmandsudvalget

KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning fungerer som styregruppe for de fælleskommunale processer og udviklingsprojekter. Embedsmandsudvalget sekretariatsbetjenes af det fælleskommunale sekretariat.

Embedsmandsudvalget består af repræsentanter fra otte ud af de 29 kommuner i hovedstadsregionen og en repræsentant fra Region Hovedstaden. Rødovre Kommune ved direktør Henrik Abildtrup varetager formandsskabet.
 
For at sikre, at alle kommuner kan følge udvalgets sager, udsendes dagsorden til møderne en uge før møderne og alle kommuner kan efterspørge dagsordenen. Alle kommuner i hovedstadsregionen har mulighed for at  fremsende sager, som ønskes optaget på udvalgets dagsorden senest 14 dage før mødet. Tilsvarende har alle kommuner i hovedstadsregionen mulighed for at fremsende bemærkninger til dagsordenspunkterne inden møderne. Udvalget tager eventuelle bemærkninger med i drøftelserne af dagsordenspunkterne. Sager til dagsordnerne og eventuelle bemærkninger til dagsordenpunkterne bedes sendes til KKR-sekretariatet.
 
Embedsmandsudvalgets møderække for 2022 og kontaktoplysninger på udvalgets medlemmer, KKR-sekretariatet og Fælleskommunalt sekretariat kan findes nedenfor.
Arbejdsprogram for embedsmandsudvalget følger snarest.
 

Medlemmer i embedsmandsudvalget

 
Kommune/Enhed Navn E-mail
Rødovre Henrik Abildtrup Henrik Abildtrup
Ballerup Anne V. Rasmussen Anne V. Rasmussen
Egedal Søren T. Høisgaard Søren T. Høisgaard
Frederikssund Mie H. Andresen Mie H. Andresen
Gladsaxe Gitte B. Larsen Gitte B. Larsen
Herlev Arne Eggert Arne Eggert
København Katrine Ring Katrine Ring
Lyngby-Taarbæk Edda Heinskou Edda Heinskou
Region Hovedstaden Søren T. Bech Søren T. Bech
     
Fælleskommunalt sekretariat Nana Angell Hald Nana Angell Hald
Fælleskommunalt sekretariat Sine Hansen Sine Hansen
KKR sekretariatet Søren Sandahl Søren Sandahl

Møderække for Embedsmandsudvalget 2022

Dato Mødested
8. marts 2022 Rødovre Rådhus
4. april Virtuelt
31. maj Virtuelt
18. august Rødovre Rådhus
11. oktober (følger)
December (følger            (fællesmøde med Embedsmandsudvalget for sundhed)

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751