Nationale retningslinjer

De nationale retningslinjer er igangsat som led i opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen på det sociale område fra 2013, og indgår således under den Nationale Koordinationsstruktur.
 
De nationale retningslinjer er udarbejdet af Socialstyrelsen med det formål at give kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af tilbud til udvalgte målgrupper, så indsatsen i højere grad bygger på dokumenteret viden om, hvad der virker og gode erfaringer fra praksis.
 

Rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt forebyggelse på boformer for hjemløse

 

Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser

 

Pixi-udgave af Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751