Nationale retningslinjer

De nationale retningslinjer er igangsat som led i opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen på det sociale område fra 2013, og indgår således under den Nationale Koordinationsstruktur.
 
De nationale retningslinjer er udarbejdet af Socialstyrelsen med det formål at give kommunerne et fælles grundlag for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af tilbud til udvalgte målgrupper, så indsatsen i højere grad bygger på dokumenteret viden om, hvad der virker og gode erfaringer fra praksis.
 

Rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser

 
 

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hold-An Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677