Fornyet behandling og driftspålæg

 

Socialstyrelsen har mulighed for at bede om en fornyet behandling, hvis kommunernes tilbagemelding på Centrale Udmeldinger ikke er fagligt tilstrækkelig.

I de tilfælde, hvor Socialstyrelsen vurderer, at kommunernes tilbagemelding på en Central Udmelding ikke er fagligt tilstrækkelig, vil Socialstyrelsen gå i dialog med det pågældende KKR, kommune eller region.

Socialstyrelsen har i den forbindelse mulighed for at anmode KKR/kommunalbestyrelserne om en fornyet behandling af deres tilrettelæggelse og organisering af indsatsen i forhold til den Centralt Udmeldte målgruppe. En sådan mulighed vil kun anvendes, hvis Socialstyrelsen vurderer, at dialogen med KKR/kommunalbestyrelserne ikke i sig selv sikrer en tilstrækkelig løsning.

I de tilfælde, hvor der ikke gennem dialog kan findes en fagligt tilstrækkelig løsning, kan Socialstyrelsen undtagelsesvis give et driftspålæg. Et driftspålæg indebærer, at en kommune eller en region pålægges et driftsansvar for at opretholde eller videreføre et tilbud, og tilbudsstrukturen på området fastlægges dermed af Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen forventer kun undtagelsesvist  i helt særlige tilfælde at anvende muligheden for driftspålæg.


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751