Forløbsbeskrivelser

 

Socialstyrelsen udarbejder løbende forløbsbeskrivelser, når det vurderes, at der er behov for viden om en specialiseret indsats på det mest specialiserede socialområde eller området for det mest specialiserede specialundervisning, samt at der forelægger tilstrækkelig sikker viden om metoder og indsatser i forhold til en given målgruppe.

Forløbsbeskrivelserne har til hensigt at udgøre en faglig ramme for tilrettelæggelsen af kommunernes indsats over for en given målgruppe. Forløbsbeskrivelserne er vejledende og berører ikke de politisk fastsatte serviceniveauer.

En forløbsbeskrivelse formidler aktuelt bedste viden om tilbud og indsatser for en specifik målgruppe, herunder hvilke faglige kompetencer, der er vigtige at inddrage i indsatsen i de forskellige faser.

Offentliggjorte forløbsbeskrivelser 

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Børn og unge med sjælne handicap 

Forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi

Børn og unge med verbal dyspraksi

Børn og unge med tidligt konstateret høretab

Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Børn og unge med komplekse følger af cerebral parese


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751