Forløbsbeskrivelser

Socialstyrelsen udarbejder løbende forløbsbeskrivelser, når det vurderes, at der er behov for viden om en specialiseret indsats på det mest specialiserede socialområde eller området for det mest specialiserede specialundervisning, samt at der forelægger tilstrækkelig sikker viden om metoder og indsatser i forhold til en given målgruppe.

Forløbsbeskrivelserne har til hensigt at udgøre en faglig ramme for tilrettelæggelsen af kommunernes indsats over for en given målgruppe. Forløbsbeskrivelserne er vejledende og berører ikke de politisk fastsatte serviceniveauer.

En forløbsbeskrivelse formidler aktuelt bedste viden om tilbud og indsatser for en specifik målgruppe, herunder hvilke faglige kompetencer, der er vigtige at inddrage i indsatsen i de forskellige faser.

Offentliggjorte forløbsbeskrivelser

Forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi (2017)

Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade (2016)

Rehabilitering og undervisning af børn og unge med alvorlig synsnedsættelse (2016)

 

Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0-18 år (2015)

 


Kontakt

Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområde

Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund


6162 1751