National Koordination

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov. Det sker gennem vidensindsamling, faglig dialog, og ved at Socialstyrelsen kommer med centrale udmeldinger på området.

Socialstyrelsen skal følge udviklingen i målgrupper og indsatser på det mest specialiserede socialområde og området for det mest specialiserede specialundervisning for på sigt at skabe et nationalt overblik over området.

Du kan læse mere de forskellige dele af den nationale koordinationsstruktur i menuen til venstre samt yderligere uddybende beskrivelser på Socialstyrelsens hjemmeside.

Rammerne for den nationale koordinationsstuktur er opsat i Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love (LOV nr 722 af 25/06/2014).

Socialstyrelsen følger udviklingen i målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde for på sigt at skabe et nationalt overblik.

Socialstyrelsen skal løbende fastlægge, hvilke konkrete målgrupper der er omfattet af denne monitorering ud fra to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt:

  • Målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden
  • Målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgruppernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden.
Med udgangspunkt i de to kriterier har Socialstyrelsen p.t. identificeret 31 målgrupper med behov for højt specialiseret viden og indsatser. De 31 målgrupper fremgår af af følgende dokument:
 
 
Socialstyrelsen skal løbende fastlægge, hvilke konkrete målgrupper der er omfattet af denne monitorering ud fra to kriterier, hvoraf mindst ét skal være opfyldt:
 
Målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden
Målgrupper, hvor der er kompleksitet i målgruppernes problemstilling eller en flerhed af problemstillinger, som kræver faglig specialviden, herunder tværfaglig viden.

Kontakt

Fælleskommunalt Sekretariat for det Specialiserede Socialområde

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677