Vidensdelingsaktiviteter

Der udpeges typisk i forbindelse med Rammeaftalen 1-2 fokusområder, som bliver omdrejningspunkt for særlig vidensdeling mellem kommuner, region og øvrige relevante parter om faglige og styringsmæssige metoder og erfaringer på det specialiserede socialområde.

Der kan læses om kommende vidensdelingsaktiviteter nedenfor.  Tidligere vidensdelingsarrangementer kan ses under menuen "Udgivelser"

 

Konference om spiseforstyrrelser

I november/december 2018 forventes afholdt en konference om spiseforstyrrelser. 
 
Konferencen afholdes i forlængelse af KKR Hovedstadens udviklingsprojekt omkring spiseforstyrrelser, der blev gennemført i 2017. Som led i projektet blev der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af kommuner og psykiatri, hvis afrapportering omfattede fem dokumenter med forskellige tilgang på området. De fem dokumenter kan ses under "Udgivelser".
 
En af indsatsområderne er etablering af et tværsektorielt netværk, der skal bidrage til at sprede kendskab og viden om behandling og rehabilitering til mennesker med spiseforstyrrelser på tværs af de to sektorer for at opbygge større forståelse og bedre samarbejde mellem sektorerne. En obligatorisk opgave for netværket er at afholde en årlig konference.
 
Nærmere information om dato og indhold afventer. 

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hold-An Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677