Analyser og udviklingsprojekter

Afdækning af børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD (2018)

KKR Hovedstaden gennemfører i 2018 en afdækning af børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD.
 
Flere og flere børn og unge bliver diagnosticeret med ASF og ADHD. Diagnosticeringen sker tidligere end førhen, og de diagnosticerede har ofte et lavt funktionsniveau. Kommunerne oplever derfor et øget behovet for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.
 
På det årlige dialogmøde for politikere den 9. februar 2017 blev området udvalgt som et af to fokusområder i Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018.
 
Det forventes, at fokusområdet behandles med henblik på at få mere viden om kommunernes behov for tilbud, faglige tilgange og samarbejde om tilbud til at styrke forudsætningerne for målrettede indsatser.
 

Afdækning af ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsydelser (2018)

KKR Hovedstaden gennemfører i 2018 en afdækning af ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsydelser.
 
Alderdom og generel alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet er en udfordring, som kommunerne i hovedstadsregionen fortsat står overfor. Mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug har i dag længere levealder end tidligere. Det er en udvikling som i disse og de kommende år sætter sig mere og mere igennem, og som fremhæves af kommunerne i hovedstadsregionen som en udfordring, da det stiller nye krav til, hvordan tilbuddene til disse målgrupper tilrettelægges.
 
På det årlige dialogmøde for politikere den 9. februar 2017 blev området udvalgt som et af to fokusområder i Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018.
 
Det forventes, at fokusområdet behandles med henblik på at få mere viden om kommunernes behov for tilbud, faglige tilgange og samarbejde om tilbud til at styrke forudsætningerne for målrettede indsatser.
 

Afdækning af tillægsydelser på det specialiserede børneområde (2018)

KKR Hovedstaden gennemfører i efteråret 2018 en afdækning af anvendelsen af tillægsydelser i døgntilbud til børn og unge på det specialiserede socialområde. Afdækningen skal bidrage til viden om, i hvilket omfang der anvendes tillægsydelser i de kommunale og regionale døgntilbud til børn og unge i hovedstadsregionen.

Afdækningen skal indgå i den årlige analyse af udviklingen i udgifter per dag og af udgiftsudviklingen.

Afrapporteringen foreventes at foreligge ultimo 2018.

 

 

På det årlige dialogmøde for politikere den 9. februar 2017 blev området udvalgt som et af to fokusområder i Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018.

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hold-An Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677