Nyheder

Der afholdes politisk dialogmøde om Rammeaftale 2019-2020 d. 15. november

Ny sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandicapområdet (Ballerup Bechmark)

Socialstyrelsens opfølgning på den nationale koordinationsstruktur

Socialtilsyn Hovedstadens Årsrapport 2017

Socialstyrelsens behandling af afrapporteringer på central udmelding vedr. spiseforstyrrelser

Afdækning af tillægsydelser på det specialiserede voksenområde


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hold-An Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677Egenbetaling

Procedurer, skabeloner, vidensdeling m.v. ift. beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108

Standardkontrakter

Skabeloner til standardkontrakter