Gode links

 
  Takster
Nuværende og tidligere takstanalyser
  National koordination
Den nationale koordinationsstruktur
  Rammeaftaler
Nuværende og tidligere rammeaftaler
  Socialtilsyn Hovedstaden
Besøg Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside 
    Børnehus Hovedstaden
Besøg Børnehus Hovedstadens hjemmeside

 


Nyheder 

Læs om samarbejdsprojekt om netværksmøder

Læs om den nye taskforce vedr. spiseforstyrrelser

Opsamling på politiske dialogmøde om det specialiserede socialområde

Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandicapområdet (Ballerup Bechmark)

Årsstatistik om de danske børnehuse 2017

Socialstyrelsens opfølgning på den nationale koordinationsstruktur


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hold-An Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677Egenbetaling

Procedurer, skabeloner, vidensdeling m.v. ift. beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108

Standardkontrakter

Skabeloner til standardkontrakter