Gode links

 
  Takster
Nuværende og tidligere takstanalyser
  National koordination
Den nationale koordinationsstruktur
  Rammeaftaler
Nuværende og tidligere rammeaftaler
  Socialtilsyn Hovedstaden
Besøg Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside 
    Børnehus Hovedstaden
Besøg Børnehus Hovedstadens hjemmeside

 


Nyheder 

Ny udgivelse: Socialtilsyn Hovedstaden årsrapport 2019

Afrapportering på første behandling af fokusområdet i rammeaftalen om tilbudsviften

Udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen

Samarbejdsprojekt om netværksmøder

Den nye taskforce vedr. spiseforstyrrelser

Opsamling på politisk dialogmøde om det specialiserede socialområde

 


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751Egenbetaling

Procedurer, skabeloner, vidensdeling m.v. ift. beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108

Standardkontrakter

Skabeloner til standardkontrakter