Gode links

 
  Takster
Nuværende og tidligere takstanalyser
  National koordination
Den nationale koordinationsstruktur
  Rammeaftaler
Nuværende og tidligere rammeaftaler
  Socialtilsyn Hovedstaden
Besøg Socialtilsyn Hovedstadens hjemmeside 
    Børnehus Hovedstaden
Besøg Børnehus Hovedstadens hjemmeside

 


Aktuelt

Danske kommuner har udgivet en artikel om arbejdet i KKR Hovedstaden (midl. link)

Monitorering af det specialiserede socialområde 2020

Rammeaftale 2021-2022 procesplan

Taskforce vedr. spiseforstyrrelser

Analyse af prisudviklingen i takstbelagte tilbud 2020

Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2019

 

 

Politisk dialogmøde for politikere 2020

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751Egenbetaling

Procedurer, skabeloner, vidensdeling m.v. ift. beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108

Standardkontrakter

Arbejde pågår i KL for udarbejdelse af nye standardkontrakter