Aktuelt

Rammeaftale 2021-2022 er godkendt i kommunalbestyrelserne

Arbejde pågår vedr. udvikling af økonomimodel

Arbejde pågår vedr. kommunale indsatser for borger med psykiske lidelser

Taskforce vedr. spiseforstyrrelser

Monitorering af det specialiserede socialområde 2020

Analyse af prisudviklingen i takstbelagte tilbud 2020

Socialtilsyn Hovedstadens årsrapport 2019

Politisk dialogmøde for politikere 2020

Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund


3061 5311
6162 1751Egenbetaling

Procedurer, skabeloner, vidensdeling m.v. ift. beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108

Standardkontrakter

Arbejde pågår i KL for udarbejdelse af nye standardkontrakter