Nyheder

Læs Rammeaftale 2019-2020

Læs om det kommende projekt om tilbudsviften i hovedstadsregionen (indgår som en del af Rammeaftalen 2019-2020)

Opsamling på politiske dialogmøde om det specialiserede socialområde

Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandicapområdet (Ballerup Bechmark)

Årsstatistik om de danske børnehuse 2017

Socialstyrelsens opfølgning på den nationale koordinationsstruktur


Kontakt

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Hold-An Vej 7
2750 Ballerup


6162 1751
6162 1677Egenbetaling

Procedurer, skabeloner, vidensdeling m.v. ift. beboeres egenbetaling i tilbud efter Servicelovens §§ 107-108

Standardkontrakter

Skabeloner til standardkontrakter